Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2010. gada 10. novembris - Brisele

13. Darba kārtība
Stenogramma

Nākamais punkts bija darba kārtības noteikšana.

Bija izdalīts 2010. gada novembra pirmās sesijas (PE 451.900/PDOJ) plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts, kuram ar politisko grupu piekrišanu bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 140. pants).

Trešdiena

1. Debašu "EDSO stiprināšana — Eiropas Savienības loma" pamatā būs Padomes paziņojums, kas sniegts Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

2. Jean-Paul Gauzès ziņojumu "Alternatīvu ieguldījumu fondu pārvaldnieki" (A7-0171/2010), kā arī Komisijas paziņojumu "Vienotā tirgus akts" šādā secībā apspriedīs pēc debatēm par tematu "ES ārējā stratēģija par pasažieru datu reģistru (PDR)" un pirms mutiskā jautājuma "Inovācijas partnerības".

3. No darba kārtības ir atsaukti divi Nathalie Griesbeck ieteikumi par tematiem "Eiropas Savienības un Gruzijas nolīgums par vīzu atvieglotu izsniegšanu" un "Eiropas Savienības un Gruzijas nolīgums par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti".

Ceturtdiena

1. Balsošanas laikā tiek iekļauts Eva Lichtenberger ziņojums par pieprasījumu atcelt Krzysztof Lisek deputāta imunitāti (A7-0301/2010).

2. Balsošana par lēmuma priekšlikumu "Eiropas Policijas akadēmijas kontu slēgšana attiecībā uz 2008. finanšu gadu" tiek pārcelta uz kādu no nākamajām sesijām.

Uzstājās Marta Andreasen EFD grupas vārdā, prasot nepārcelt balsošanu par lēmuma priekšlikumu “Eiropas Policijas akadēmijas kontu slēgšana attiecībā uz 2008. finanšu gadu“, William (The Earl of) Dartmouth par šo pieprasījumu un Véronique Mathieu, kas iebilda pret pieprasījumu.

Parlaments noraidīja pieprasījumu.

3. Balsošana par rezolūcijas priekšlikumiem attiecībā uz Ukrainu tiek pārcelta uz novembra otro sesiju.

Uzstājās Elmar Brok PPE grupas vārdā, prasot nepārcelt balsošanu par rezolūcijas priekšlikumiem attiecībā uz Ukrainu, Gunnar Hökmark par šo pieprasījumu un Hannes Swoboda, kas iebilda pret pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu noraidīja (135 par, 171 pret, 4 atturas).

Tādējādi darba kārtība tika noteikta.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika