Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2898(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0608/2010

Forhandlinger :

PV 10/11/2010 - 14
CRE 10/11/2010 - 14

Afstemninger :

PV 11/11/2010 - 8.6
CRE 11/11/2010 - 8.6
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0396

Protokol
Onsdag den 10. november 2010 - Bruxelles

14. Det kommende EU-USA-topmøde og Det Transatlantiske Økonomiske Råd - Databeskyttelsesaftale mellem EU og USA (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Det kommende EU-USA-topmøde og Det Transatlantiske Økonomiske Råd - Databeskyttelsesaftale mellem EU og USA

Stefaan De Clerck (formand for Rådet) og Karel De Gucht (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

FORSÆDE: Alejo VIDAL-QUADRAS
næstformand

Viviane Reding (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Elmar Brok for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Sarah Ludford for ALDE-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Fiorello Provera for EFD-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Ioannis Kasoulides, Stavros Lambrinidis og Alexander Alvaro.

FORSÆDE: Stavros LAMBRINIDIS
næstformand

Talere: Jan Philipp Albrecht, Geoffrey Van Orden, Ilda Figueiredo, Bastiaan Belder, Andrew Henry William Brons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Marietje Schaake, Eva Lichtenberger, Mirosław Piotrowski, Marietta Giannakou, Knut Fleckenstein, Vladko Todorov Panayotov, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Corina Creţu, Marielle De Sarnez, Francisco José Millán Mon, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Mario Mauro, Ioan Enciu, Nuno Melo, Edit Herczog, Laima Liucija Andrikienė, Françoise Castex, Tunne Kelam og Simon Busuttil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Malcolm Harbour, Franz Obermayr, Seán Kelly, Mario Pirillo og Angelika Werthmann.

Karel De Gucht tog ordet.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere: Viviane Reding og Stefaan De Clerck.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Arnaud Danjean, Elena Băsescu og Karl-Heinz Florenz for PPE-Gruppen og Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt og Marietje Schaake for ALDE-Gruppen om det kommende EU-USA-topmøde og Det Transatlantiske Økonomiske Råd (B7-0608/2010),

- Adrian Severin og Hannes Swoboda for S&D-Gruppen om det kommende EU-USA-topmøde og Det Transatlantiske Økonomiske Råd (B7-0609/2010),

- Helmut Scholz, Rui Tavares, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides og Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen om det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd (B7-0610/2010),

- Reinhard Bütikofer, Eva Lichtenberger, Yannick Jadot, Indrek Tarand og Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen om det kommende EU-USA-topmøde og Det Transatlantiske Økonomiske Råd (B7-0611/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.6 i protokollen af 11.11.2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik