Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2010/2898(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0608/2010

Keskustelut :

PV 10/11/2010 - 14
CRE 10/11/2010 - 14

Äänestykset :

PV 11/11/2010 - 8.6
CRE 11/11/2010 - 8.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0396

Pöytäkirja
Keskiviikko 10. marraskuuta 2010 - Bryssel

14. Tuleva EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokous ja transatlanttinen talousneuvosto - EU:n ja Yhdysvaltojen välinen tietosuojasopimus (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Tuleva EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokous ja transatlanttinen talousneuvosto - EU:n ja Yhdysvaltojen välinen tietosuojasopimus

Stefaan De Clerck (neuvoston puheenjohtaja) ja Karel De Gucht (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puhetta johti Alejo VIDAL-QUADRAS
varapuhemies

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Ioannis Kasoulides, Stavros Lambrinidis ja Alexander Alvaro.

Puhetta johti Stavros LAMBRINIDIS
varapuhemies

Puheenvuorot: Jan Philipp Albrecht, Geoffrey Van Orden, Ilda Figueiredo, Bastiaan Belder, Andrew Henry William Brons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Marietje Schaake, Eva Lichtenberger, Mirosław Piotrowski, Marietta Giannakou, Knut Fleckenstein, Vladko Todorov Panayotov, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Corina Creţu, Marielle De Sarnez, Francisco José Millán Mon, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Mario Mauro, Ioan Enciu, Nuno Melo, Edit Herczog, Laima Liucija Andrikienė, Françoise Castex, Tunne Kelam ja Simon Busuttil.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Malcolm Harbour, Franz Obermayr, Seán Kelly, Mario Pirillo ja Angelika Werthmann.

Karel De Gucht käytti puheenvuoron.

Puhetta johti Roberta ANGELILLI
varapuhemies

Puheenvuorot: Viviane Reding ja Stefaan De Clerck.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Arnaud Danjean, Elena Băsescu ja Karl-Heinz Florenz PPE-ryhmän puolesta, Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta tulevasta EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksesta ja transatlanttisen talousneuvoston kokouksesta (B7-0608/2010)

- Adrian Severin ja Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta tulevasta EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksesta ja transatlanttisen talousneuvoston kokouksesta (B7-0609/2010)

- Helmut Scholz, Rui Tavares, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta tulevasta EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksesta ja transatlanttisen talousneuvoston kokouksesta (B7-0610/2010)

- Reinhard Bütikofer, Eva Lichtenberger, Yannick Jadot, Indrek Tarand ja Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta tulevasta EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksesta ja transatlanttisen talousneuvoston kokouksesta (B7-0611/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.11.2010, kohta 8.6.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö