Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2010/2898(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0608/2010

Viták :

PV 10/11/2010 - 14
CRE 10/11/2010 - 14

Szavazatok :

PV 11/11/2010 - 8.6
CRE 11/11/2010 - 8.6
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0396

Jegyzőkönyv
2010. november 10., Szerda - Brüsszel

14. A közelgő EU–USA csúcstalálkozó és a Transzatlanti Gazdasági Tanács - EU–USA adatvédelmi megállapodás (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A közelgő EU–USA csúcstalálkozó és a Transzatlanti Gazdasági Tanács - EU–USA adatvédelmi megállapodás

Stefaan De Clerck (a Tanács soros elnöke) és Karel De Gucht (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS alelnök

Viviane Reding (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Elmar Brok, a PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, az S&D képviselőcsoport nevében, Sarah Ludford, az ALDE képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Timothy Kirkhope, az ECR képviselőcsoport nevében, Takis Hadjigeorgiou, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fiorello Provera, az EFD képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Ioannis Kasoulides, Stavros Lambrinidis és Alexander Alvaro.

ELNÖKÖL:
Stavros LAMBRINIDIS alelnök

Felszólal: Jan Philipp Albrecht, Geoffrey Van Orden, Ilda Figueiredo, Bastiaan Belder, Andrew Henry William Brons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Marietje Schaake, Eva Lichtenberger, Mirosław Piotrowski, Marietta Giannakou, Knut Fleckenstein, Vladko Todorov Panayotov, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Corina Creţu, Marielle De Sarnez, Francisco José Millán Mon, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Mario Mauro, Ioan Enciu, Nuno Melo, Edit Herczog, Laima Liucija Andrikienė, Françoise Castex, Tunne Kelam és Simon Busuttil.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Malcolm Harbour, Franz Obermayr, Seán Kelly, Mario Pirillo és Angelika Werthmann.

Felszólal: Karel De Gucht.

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

Felszólal: Viviane Reding és Stefaan De Clerck.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Arnaud Danjean, Elena Băsescu és Karl-Heinz Florenz, a PPE képviselőcsoport nevében, Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt és Marietje Schaake, az ALDE képviselőcsoport nevében, a közelgő EU–USA csúcstalálkozóról és a Transzatlanti Gazdasági Tanács üléséről (B7-0608/2010),

- Adrian Severin és Hannes Swoboda, az S&D képviselőcsoport nevében, a közelgő EU–USA csúcstalálkozóról és a Transzatlanti Gazdasági Tanács üléséről (B7-0609/2010),

- Helmut Scholz, Rui Tavares, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides és Patrick Le Hyaric, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a közelgő EU–USA csúcstalálkozóról és a Transzatlanti Gazdasági Tanács üléséről (B7-0610/2010),

- Reinhard Bütikofer, Eva Lichtenberger, Yannick Jadot, Indrek Tarand és Jan Philipp Albrecht, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a közelgő EU–USA csúcstalálkozóról és a Transzatlanti Gazdasági Tanács üléséről (B7-0611/2010).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.11.11-i jegyzőkönyv 8.6. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat