Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2898(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0608/2010

Debatai :

PV 10/11/2010 - 14
CRE 10/11/2010 - 14

Balsavimas :

PV 11/11/2010 - 8.6
CRE 11/11/2010 - 8.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0396

Protokolas
Trečiadienis, 2010 m. lapkričio 10 d. - Briuselis

14. Būsimas ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimas ir Transatlantinė ekonomikos taryba. ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimas (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Būsimas ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimas ir Transatlantinė ekonomikos taryba. ES ir JAV duomenų apsaugos susitarimas

Stefaan De Clerck (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Karel De Gucht (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Elmar Brok PPE frakcijos vardu, Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu, Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer Verts/ALE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL frakcijos vardu, Fiorello Provera EFD frakcijos vardu, Andreas Mölzer , nepriklausomas Parlamento narys, Ioannis Kasoulides, Stavros Lambrinidis ir Alexander Alvaro.

PIRMININKAVO: Stavros LAMBRINIDIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jan Philipp Albrecht, Geoffrey Van Orden, Ilda Figueiredo, Bastiaan Belder, Andrew Henry William Brons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Marietje Schaake, Eva Lichtenberger, Mirosław Piotrowski, Marietta Giannakou, Knut Fleckenstein, Vladko Todorov Panayotov, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Corina Creţu, Marielle De Sarnez, Francisco José Millán Mon, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Mario Mauro, Ioan Enciu, Nuno Melo, Edit Herczog, Laima Liucija Andrikienė, Françoise Castex, Tunne Kelam ir Simon Busuttil.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Malcolm Harbour, Franz Obermayr, Seán Kelly, Mario Pirillo ir Angelika Werthmann.

Kalbėjo Karel De Gucht.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Viviane Reding ir Stefaan De Clerck.

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Arnaud Danjean, Elena Băsescu ir Karl-Heinz Florenz PPE frakcijos vardu, Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt ir Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu – dėl būsimo ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimo ir Transatlantinės ekonomikos tarybos (B7-0608/2010),

- Adrian Severin ir Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu – dėl būsimo ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimo ir Transatlantinės ekonomikos tarybos susitikimo (B7-0609/2010),

- Helmut Scholz, Rui Tavares, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides ir Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu – dėl būsimo ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimo ir Transatlantinės ekonomikos tarybos susitikimo (B7-0610/2010),

- Reinhard Bütikofer, Eva Lichtenberger, Yannick Jadot, Indrek Tarand ir Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu – dėl būsimo ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimo ir Transatlantinės ekonomikos tarybos susitikimo (B7-0611/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.6 protokolo 11.11.2010.

Teisinė informacija - Privatumo politika