Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2010/2898(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B7-0608/2010

Debates :

PV 10/11/2010 - 14
CRE 10/11/2010 - 14

Balsojumi :

PV 11/11/2010 - 8.6
CRE 11/11/2010 - 8.6
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0396

Protokols
Trešdiena, 2010. gada 10. novembris - Brisele

14. Gaidāmā ES un ASV augstākā līmeņa sanāksme un Transatlantiskā ekonomikas padome - ES un ASV datu aizsardzības nolīgums (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gaidāmā ES un ASV augstākā līmeņa sanāksme un Transatlantiskā ekonomikas padome - ES un ASV datu aizsardzības nolīgums.

Stefaan De Clerck (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Karel De Gucht (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

Viviane Reding (Komisijas priekšsēdētāja vietniece) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Elmar Brok PPE grupas vārdā, Hannes Swoboda S&D grupas vārdā, Sarah Ludford ALDE grupas vārdā, Reinhard Bütikofer Verts/ALE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL grupas vārdā, Fiorello Provera EFD grupas vārdā, Andreas Mölzer, pie grupām nepiederošs deputāts, Ioannis Kasoulides, Stavros Lambrinidis un Alexander Alvaro.

SĒDI VADA: Stavros LAMBRINIDIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jan Philipp Albrecht, Geoffrey Van Orden, Ilda Figueiredo, Bastiaan Belder, Andrew Henry William Brons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Marietje Schaake, Eva Lichtenberger, Mirosław Piotrowski, Marietta Giannakou, Knut Fleckenstein, Vladko Todorov Panayotov, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Corina Creţu, Marielle De Sarnez, Francisco José Millán Mon, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Mario Mauro, Ioan Enciu, Nuno Melo, Edit Herczog, Laima Liucija Andrikienė, Françoise Castex, Tunne Kelam un Simon Busuttil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Malcolm Harbour, Franz Obermayr, Seán Kelly, Mario Pirillo un Angelika Werthmann.

Uzstājās Karel De Gucht.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Viviane Reding un Stefaan De Clerck.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Arnaud Danjean, Elena Băsescu un Karl-Heinz Florenz PPE grupas vārdā, Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt un Marietje Schaake ALDE grupas vārdā - par gaidāmo ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmi un Transatlantiskās ekonomikas padomes sanāksmi (B7-0608/2010);

- Adrian Severin un Hannes Swoboda S&D grupas vārdā - par gaidāmo ES un ASV samitu un Transatlantiskās ekonomikas padomes sanāksmi (B7-0609/2010);

- Helmut Scholz, Rui Tavares, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā - par gaidāmo ES un ASV augstākā līmeņa sanāksmi un Transatlantisko ekonomikas padomi (B7-0610/2010);

- Reinhard Bütikofer, Eva Lichtenberger, Yannick Jadot, Indrek Tarand un Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā - par gaidāmo ES un ASV samitu un Transatlantiskās ekonomikas padomes sanāksmi (B7-0611/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 11. novembra protokola 8.6. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika