Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/2898(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0608/2010

Debaty :

PV 10/11/2010 - 14
CRE 10/11/2010 - 14

Głosowanie :

PV 11/11/2010 - 8.6
CRE 11/11/2010 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0396

Protokół
Środa, 10 listopada 2010 r. - Bruksela

14. Zbliżający się szczyt UE-USA i Transatlantycka Rada Gospodarcza - Umowa o ochronie danych UE-USA (debata)
Pełne sprawozdanie

Oświadczenia Rady i Komisji: Zbliżający się szczyt UE-USA i Transatlantycka Rada Gospodarcza - Umowa o ochronie danych UE-USA

Stefaan De Clerck (urzędujący przewodniczący Rady) i Karel De Gucht (członek Komisji) złożyli oświadczenia.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Elmar Brok w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, Reinhard Bütikofer w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Ioannis Kasoulides, Stavros Lambrinidis i Alexander Alvaro.

PRZEWODNICTWO: Stavros LAMBRINIDIS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Jan Philipp Albrecht, Geoffrey Van Orden, Ilda Figueiredo, Bastiaan Belder, Andrew Henry William Brons, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Adrian Severin, Marietje Schaake, Eva Lichtenberger, Mirosław Piotrowski, Marietta Giannakou, Knut Fleckenstein, Vladko Todorov Panayotov, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Corina Creţu, Marielle De Sarnez, Francisco José Millán Mon, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Mario Mauro, Ioan Enciu, Nuno Melo, Edit Herczog, Laima Liucija Andrikienė, Françoise Castex, Tunne Kelam i Simon Busuttil.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Malcolm Harbour, Franz Obermayr, Seán Kelly, Mario Pirillo i Angelika Werthmann.

Głos zabrał Karel De Gucht.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Viviane Reding i Stefaan De Clerck.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Arnaud Danjean, Elena Băsescu i Karl-Heinz Florenz w imieniu grupy PPE, Sarah Ludford, Sharon Bowles, Olle Schmidt i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE w sprawie zbliżającego się szczytu UE-USA oraz posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (B7-0608/2010),

- Adrian Severin i Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, w sprawie zbliżającego się szczytu UE-USA oraz Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (B7-0609/2010),

- Helmut Scholz, Rui Tavares, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie zbliżającego się szczytu UE-USA oraz Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (B7-0610/2010),

- Reinhard Bütikofer, Eva Lichtenberger, Yannick Jadot, Indrek Tarand i Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE w sprawie zbliżającego się szczytu UE-USA i posiedzenia Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (B7-0611/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 11.11.2010.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności