Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 10. november 2010 - Bruxelles

15. EU's eksterne strategi for passagerliste (PNR)-oplysninger (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: EU's eksterne strategi for passagerliste (PNR)-oplysninger

Annemie Turtelboom (formand for Rådet) og Cecilia Malmström (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Axel Voss for PPE-Gruppen, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, Philip Bradbourn for ECR-Gruppen, Rui Tavares for GUE/NGL-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Daniël van der Stoep, løsgænger, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat og Monika Flašíková Beňová.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Salvatore Iacolino, Petru Constantin Luhan, Ioan Enciu, Angelika Werthmann og Andrew Henry William Brons.

Cecilia Malmström tog ordet.

FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

Annemie Turtelboom tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Axel Voss og Nuno Melo for PPE-Gruppen, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen og Rui Tavares for GUE/NGL-Gruppen om den globale tilgang til overførsel af passageroplysninger (PNR) til tredjelande og om Kommissionens henstillinger til Rådet om bemyndigelse til indledning af forhandlinger mellem Den Europæiske Union og Australien, Canada og USA (B7-0604/2010/rév.2)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.7 i protokollen af 11.11.2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik