Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 10. marraskuuta 2010 - Bryssel

15. Matkustajarekisteriä koskeva EU:n ulkoinen strategia (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Matkustajarekisteriä koskeva EU:n ulkoinen strategia

Annemie Turtelboom (neuvoston puheenjohtaja) ja Cecilia Malmström (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Axel Voss PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Philip Bradbourn ECR-ryhmän puolesta, Rui Tavares GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Daniël van der Stoep, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat ja Monika Flašíková Beňová.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Salvatore Iacolino, Petru Constantin Luhan, Ioan Enciu, Angelika Werthmann ja Andrew Henry William Brons.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Puhetta johti Edward McMILLAN-SCOTT
varapuhemies

Annemie Turtelboom käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Axel Voss ja Nuno Melo PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta ja Rui Tavares GUE/NGL-ryhmän puolesta matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtoa kolmansiin maihin koskevasta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta sekä komission suosituksista neuvostolle luvan antamiseksi neuvottelujen aloittamiselle Euroopan unionin sekä Australian, Kanadan ja Yhdysvaltojen välillä (B7-0604/2010/rev2).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.11.2010, kohta 8.7.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö