Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0064(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0171/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0171/2010

Keskustelut :

PV 10/11/2010 - 16
CRE 10/11/2010 - 16

Äänestykset :

PV 11/11/2010 - 8.3
CRE 11/11/2010 - 8.3
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0393

Pöytäkirja
Keskiviikko 10. marraskuuta 2010 - Bryssel

16. Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivien 2004/39/EY ja 2009/…/EY muuttamisesta [KOM(2009)0207 - C7-0040/2009- 2009/0064(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta.Esittelijä: Jean-Paul Gauzès (A7-0171/2010)

Jean-Paul Gauzès esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Didier Reynders (neuvoston puheenjohtaja) ja Michel Barnier (komission jäsen).

Puheenvuorot: Evelyn Regner (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Burkhard Balz PPE-ryhmän puolesta, Robert Goebbels S&D-ryhmän puolesta, Wolf Klinz ALDE-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta, Jürgen Klute GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marta Andreasen EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Gunnar Hökmark, Udo Bullmann, Sharon Bowles, Kay Swinburne, Astrid Lulling, Ivo Strejček, Alfredo Pallone, Theodor Dumitru Stolojan ja Diogo Feio.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik ja Zigmantas Balčytis.

Puhetta johti Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
varapuhemies

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ilda Figueiredo, Seán Kelly, Elena Băsescu ja Othmar Karas.

Puheenvuorot: Michel Barnier, Didier Reynders ja Jean-Paul Gauzès.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 11.11.2010, kohta 8.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö