Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 10. november 2010 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 3.Presidentuuri avaldused
 4.Parlamendi koosseis
 5.Parandus (kodukorra artikkel 216)
 6.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 7.Esitatud dokumendid
 8.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 9.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 10.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 11.Assigneeringute ümberpaigutamine
 12.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 13.Tööplaan
 14.Eelseisev ELi ja USA tippkohtumine ning Atlandi-ülene majandusnõukogu – ELi–USA andmekaitseleping (arutelu)
 15.Broneeringuinfot käsitlev ELi välisstrateegia (arutelu)
 16.Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad ***I (arutelu)
 17.Ühtse turu akt (arutelu)
 18.Innovatsioonialased partnerlused (arutelu)
 19.OSCE tugevdamine ja ELi roll (arutelu)
 20.Määruse (EÜ) nr 539/2001 (milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud) muutmine ***I (arutelu)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Demograafilised probleemid ja põlvkondadevaheline solidaarsus (lühiettekanne)
 23.Teadusuuringute raamprogrammide rakendamine (lühiettekanne)
 24.Järgmise istungi päevakord
 25.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (181 kb) Kohalolijate nimekiri (55 kb) 
 
Protokoll (173 kb) Kohalolijate nimekiri (22 kb) 
 
Protokoll (214 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika