Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/0150(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0246/2010

Pateikti tekstai :

A7-0246/2010

Debatai :

PV 11/11/2010 - 4
CRE 11/11/2010 - 4

Balsavimas :

PV 11/11/2010 - 8.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0395

Protokolas
Ketvirtadienis, 2010 m. lapkričio 11 d. - Briuselis

4. Reglamento (EB) Nr. 663/2009 dėl ekonomikos gaivinimo, teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams, programos sukūrimo dalinis keitimas ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 663/2009 dėl ekonomikos gaivinimo, teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams, programos sukūrimo [COM(2010)0283 - C7-0139/2010- 2010/0150(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.Pranešėja: Kathleen Van Brempt (A7-0246/2010)

Kathleen Van Brempt pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Jens Geier (BUDG komiteto nuomonės referentas), Antonio Cancian PPE frakcijos vardu, Teresa Riera Madurell S&D frakcijos vardu, Pat the Cope Gallagher ALDE frakcijos vardu, Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu ir Zbigniew Ziobro ECR frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Arturs Krišjānis Kariņš, Zigmantas Balčytis, Bart Staes, Ryszard Czarnecki, Jan Březina, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Edit Herczog, Herbert Reul ir Silvia-Adriana Ţicău.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mario Pirillo ir Bogusław Sonik.

Kalbėjo: Günther Oettinger, Nicole Sinclaire apie 1918 m. lapkričio 11 d. paminėjimą (Pirmininkė atsakė, kad šiai dienai paminėti numatyta tylos minutė), ir Kathleen Van Brempt.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.5 protokolo 11.11.2010.

Teisinė informacija - Privatumo politika