Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2244(IMM)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0301/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0301/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/11/2010 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0392

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2010 - Βρυξέλλες

8.2. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Krysztof Lisek (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Krzysztof Lisek [2009/2244(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.Εισηγήτρια: Eva Lichtenberger (A7-0301/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0392)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου