Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2898(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0608/2010

Разисквания :

PV 10/11/2010 - 14
CRE 10/11/2010 - 14

Гласувания :

PV 11/11/2010 - 8.6
CRE 11/11/2010 - 8.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2010)0396

Протокол
Четвъртък, 11 ноември 2010 г. - Брюксел

8.6. Предстояща среща на високо равнище между ЕС и САЩ и Трансатлантически икономически съвет (гласуване)
CRE

Предложения за резолюция B7-0608/2010, B7-0609/2010, B7-0610/2010 и B7-0611/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0608/2010

(за замяна на B7-0608/2010, B7-0609/2010 и B7-0611/2010):

внесени от следните членове на ЕП:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu, Karl-Heinz Florenz, Romana Jordan Cizelj и Godelieve Quisthoudt-Rowohl, от името на групата PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda и Peter Skinner, от името на групата S&D
Sarah Ludford, Lena Ek, Sharon Bowles, Olle Schmidt и Marietje Schaake, от името на групата ALDE
Reinhard Bütikofer, Eva Lichtenberger, Indrek Tarand и Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE
Charles Tannock, Timothy Kirkhope и James Elles, от името на групата ECR

приема се (P7_TA(2010)0396)

(Предложение за резолюция __[A8469]__ отпада.)

Изказвания

Elmar Brok внася две устни изменения към параграф 33 и съображение В, които се приемат.

Правна информация - Политика за поверителност