Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2898(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0608/2010

Debatten :

PV 10/11/2010 - 14
CRE 10/11/2010 - 14

Stemmingen :

PV 11/11/2010 - 8.6
CRE 11/11/2010 - 8.6
Stemverklaringen
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0396

Notulen
Donderdag 11 november 2010 - Brussel

8.6. Komende EU-VS top en Trans-Atlantische Economische Raad (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B7-0608/2010, B7-0609/2010, B7-0610/2010 en B7-0611/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0608/2010

(ter vervanging van B7-0608/2010, B7-0609/2010 en B7-0611/2010):

ingediend door de volgende leden:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu, Karl-Heinz Florenz, Romana Jordan Cizelj en Godelieve Quisthoudt-Rowohl, namens de PPE-Fractie
Adrian Severin, Hannes Swoboda en Peter Skinner, namens de S&D-Fractie
Sarah Ludford, Lena Ek, Sharon Bowles, Olle Schmidt en Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie
Reinhard Bütikofer, Eva Lichtenberger, Indrek Tarand en Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie
Charles Tannock, Timothy Kirkhope en James Elles, namens de ECR-Fractie

Aangenomen (P7_TA(2010)0396)

(Ontwerpresolutie B7-0610/2010 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Elmar Brok, om twee mondelinge amendementen in te dienen op paragraaf 33 en overweging C, die in aanmerking werden genomen.

Juridische mededeling - Privacybeleid