Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2898(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0608/2010

Debatter :

PV 10/11/2010 - 14
CRE 10/11/2010 - 14

Omröstningar :

PV 11/11/2010 - 8.6
CRE 11/11/2010 - 8.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0396

Protokoll
Torsdagen den 11 november 2010 - Bryssel

8.6. Det kommande toppmötet EU-Förenta staterna och Transatlantiska ekonomiska rådet (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B7-0608/2010, B7-0609/2010, B7-0610/2010 och B7-0611/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0608/2010

(ersätter B7-0608/2010, B7-0609/2010, och B7-0611/2010)

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon, Elena Băsescu, Karl-Heinz Florenz, Romana Jordan Cizelj och Godelieve Quisthoudt-Rowohl för PPE-gruppen
Adrian Severin, Hannes Swoboda och Peter Skinner för S&D-gruppen
Sarah Ludford, Lena Ek, Sharon Bowles, Olle Schmidt och Marietje Schaake för ALDE-gruppen
Reinhard Bütikofer, Eva Lichtenberger, Indrek Tarand och Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Timothy Kirkhope och James Elles för ECR-gruppen

Antogs (P7_TA(2010)0396)

(Resolutionsförslag B7-0610/2010 bortföll.)

Inlägg:

Elmar Brok lade fram två muntliga ändringsförslag till punkt 33 och skäl C vilka beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy