Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Torsdag den 11. november 2010 - Bruxelles
 1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Forelæggelse af Revisionsrettens årsberetning for 2009 (forhandling)
 4.Ændring af forordning (EF) nr. 663/2009 om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet ***I (forhandling)
 5.Krisen i EU's husdyrsektor (forhandling)
 6.Erklæring fra formanden
 7.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 8.Afstemningstid
  
8.1.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Irland - SR Technics (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.2.Anmodning om ophævelse af Krzysztof Liseks parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
8.3.Forvaltere af alternative investeringsfonde ***I (afstemning)
  
8.4.Ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav ***I (afstemning)
  
8.5.Ændring af forordning (EF) nr. 663/2009 om et program til støtte for den økonomiske genopretning i form af fællesskabsstøtte til projekter på energiområdet ***I (afstemning)
  
8.6.Det kommende EU-USA-topmøde og Det Transatlantiske Økonomiske Råd (afstemning)
  
8.7.EU's eksterne strategi for passagerliste (PNR)-oplysninger (afstemning)
  
8.8.Innovationspartnerskaber (afstemning)
  
8.9.Styrkelsen af OSCE – EU's rolle (afstemning)
  
8.10.Den demografiske udfordring og solidaritet mellem generationerne (afstemning)
  
8.11.Gennemførelse af rammeprogrammerne for forskning (afstemning)
  
8.12.Krisen i EU's husdyrsektor (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 12.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)
 13.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 14.Tidspunkt for næste møde
 15.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (144 kb) Tilstedeværelsesliste (56 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1344 kb) 
 
Protokol (176 kb) Tilstedeværelsesliste (23 kb) Afstemningsresultater (315 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (1085 kb) 
 
Protokol (208 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) Afstemningsresultater (378 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (963 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik