Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Neljapäev, 11. november 2010 - Brüssel
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Kontrollikoja 2009. aasta aruande tutvustus (arutelu)
 4.Määruse (EÜ) nr 663/2009 (millega luuakse abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele) muutmine ***I (arutelu)
 5.ELi loomakasvatussektori kriis (arutelu)
 6.Presidentuuri avaldus
 7.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 8.Hääletused
  
8.1.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: Iirimaa - SR Technics (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.2.Krzysztof Liseki parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.3.Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejad ***I (hääletus)
  
8.4.Määruse (EÜ) nr 539/2001 (milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud) muutmine ***I (hääletus)
  
8.5.Määruse (EÜ) nr 663/2009 (millega luuakse abikava majanduse elavdamiseks ühenduse finantsabi andmisega energeetikaprojektidele) muutmine ***I (hääletus)
  
8.6.Eelseisev ELi ja USA tippkohtumine ning Atlandi-ülene majandusnõukogu (hääletus)
  
8.7.Broneeringuinfot käsitlev ELi välisstrateegia (hääletus)
  
8.8.Innovatsioonialased partnerlused (hääletus)
  
8.9.OSCE tugevdamine ja ELi roll (hääletus)
  
8.10.Demograafilised probleemid ja põlvkondadevaheline solidaarsus (hääletus)
  
8.11.Teadusuuringute raamprogrammide rakendamine (hääletus)
  
8.12.ELi loomakasvatussektori kriis (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 12.Registrisse kantud kirjalikud deklaratsioonid (kodukorra artikkel 123)
 13.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 14.Järgmiste istungite ajakava
 15.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (144 kb) Kohalolijate nimekiri (56 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (1344 kb) 
 
Protokoll (161 kb) Kohalolijate nimekiri (23 kb) Hääletuste tulemused (372 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1084 kb) 
 
Protokoll (202 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletuste tulemused (299 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (961 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika