Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Zapisnik
Četrtek, 11. november 2010 - Bruselj
 1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Predstavitev letnega poročila računskega sodišča - 2009 (razprava)
 4.Sprememba Uredbe (ES) št. 663/2009 o vzpostavitvi programa za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči Skupnosti energetskim projektom ***I (razprava)
 5.Kriza v živinorejskem sektorju EU (razprava)
 6.Izjava predsedujočega
 7.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 8.Čas glasovanja
  8.1.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Irska - SR Technics (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  8.2.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Krzysztofu Lisku (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  8.3.Upravitelji alternativnih investicijskih skladov ***I (glasovanje)
  8.4.Sprememba Uredbe (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve ***I (glasovanje)
  8.5.Sprememba Uredbe (ES) št. 663/2009 o vzpostavitvi programa za podporo oživitvi gospodarstva z dodelitvijo finančne pomoči Skupnosti energetskim projektom ***I (glasovanje)
  8.6.Bližajoče se vrhunsko srečanje EU-ZDA in čezatlantski ekonomski svet (glasovanje)
  8.7.Zunanja strategija EU o evidenci podatkov o potnikih (PNR) (glasovanje)
  8.8.Partnerstva za inovacije (glasovanje)
  8.9.Krepitev OVSE - vloga Evropske unije (glasovanje)
  8.10.Demografski izzivi in medgeneracijska solidarnost (glasovanje)
  8.11.Izvajanje raziskovalnih okvirnih programov (glasovanje)
  8.12.Kriza v živinorejskem sektorju EU (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Corrections et intentions de vote
 11.Sklepi o določenih dokumentih
 12.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 poslovnika)
 13.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 14.Datum naslednjih sej
 15.Prekinitev zasedanja
 Seznam navzočih
Zapisnik (146 kb) Seznam navzočih (56 kb)    Poimensko glasovanje (1344 kb) 
 
Zapisnik (178 kb) Seznam navzočih (23 kb) Izidi glasovanja (384 kb) Poimensko glasovanje (1094 kb) 
 
Zapisnik (227 kb) Seznam navzočih (63 kb) Izidi glasovanja (480 kb) Poimensko glasovanje (962 kb) 
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov