Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 11 november 2010 - Bryssel
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Presentation av revisionsrättens årsrapport - 2009 (debatt)
 4.Ändring av förordning (EG) nr 663/2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet ***I (debatt)
 5.Krisen i EU:s djurhållningssektor (debatt)
 6.Uttalande av talmannen
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Omröstning
  
8.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter : Irland - SR Technics (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.2.Begäran om upphävande av Krzysztof Liseks parlamentariska immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
8.3.Förvaltare av alternativa investeringsfonder ***I (omröstning)
  
8.4.Ändring av rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav ***I (omröstning)
  
8.5.Ändring av förordning (EG) nr 663/2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet ***I (omröstning)
  
8.6.Det kommande toppmötet EU-Förenta staterna och Transatlantiska ekonomiska rådet (omröstning)
  
8.7.EU:s yttre strategi för passageraruppgifter (PNR) (omröstning)
  
8.8.Innovationspartnerskap (omröstning)
  
8.9.Stärkandet av OSSE - en roll för EU (omröstning)
  
8.10.Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna (omröstning)
  
8.11.Genomförande av ramprogrammen för forskning (omröstning)
  
8.12.Krisen i EU:s djurhållningssektor (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Beslut om vissa dokument
 12.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 13.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod
 15.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (147 kb) Närvarolista (56 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1344 kb) 
 
Protokoll (177 kb) Närvarolista (23 kb) Omröstningsresultat (372 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1084 kb) 
 
Protokoll (207 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (289 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (962 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy