Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0179(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0325/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0325/2010

Συζήτηση :

PV 22/11/2010 - 14
CRE 22/11/2010 - 14

Ψηφοφορία :

PV 23/11/2010 - 6.15
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0417

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

14. Κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας και διάρκεια της υποχρεωτικής εφαρμογής ενός κατώτατου κανονικού συντελεστή * (συζήτηση)
CRE

Έκθεση επί της προτάσεως οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εφαρμογής ενός κατώτατου κανονικού συντελεστή [2010/0179(CNS)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων.Εισηγητής: David Casa (A7-0325/2010)

Ο David Casa παρουσιάζει την έκθεσή του.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Sari Essayah, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, George Sabin Cutaş, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jaroslav Paška, Andrew Henry William Brons και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνουν οι Algirdas Šemeta και David Casa.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 23.11.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου