Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 22. marraskuuta 2010 - Strasbourg

15. Haitin hätäapu (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Haitin hätäapu

Maria Damanaki (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Michèle Striffler PPE-ryhmän puolesta, Corina Creţu S&D-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Franziska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Stavros LAMBRINIDIS

Puheenvuorot: Licia Ronzulli, Michael Cashman, Niccolò Rinaldi ja Nirj Deva.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Záborská, Kriton Arsenis, Bastiaan Belder, Ricardo Cortés Lastra ja Hannu Takkula.

Kristalina Georgieva (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö