Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 22 november 2010 - Straatsburg

15. Noodhulp aan Haiti (debat)
Volledige verslagen

Verklaring van de Commissie: Noodhulp aan Haiti

Maria Damanaki (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Michèle Striffler, namens de PPE-Fractie, Corina Creţu, namens de S&D-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Franziska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Stavros LAMBRINIDIS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Licia Ronzulli, Michael Cashman, Niccolò Rinaldi en Nirj Deva.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Kriton Arsenis, Bastiaan Belder, Ricardo Cortés Lastra en Hannu Takkula.

Het woord wordt gevoerd door Kristalina Georgieva (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid