Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2009/0153(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0184/2010

Rozpravy :

PV 22/11/2010 - 16
CRE 22/11/2010 - 16

Hlasovanie :

PV 23/11/2010 - 6.21
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0423

Zápisnica
Pondelok, 22. novembra 2010 - Štrasburg

16. Dlhodobý plán pre zásobu sardely v Biskajskom zálive a na ňu zameraný rybolov ***I - Viacročný plán pre západnú populáciu stavridy ostrobokej a na ňu zameraný rybolov ***I - Zákaz triedenia a obmedzenia lovu platesy bradavičnatej a kalkana veľkého vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu ***I - Využívanie cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre zásobu sardely v Biskajskom zálive a na ňu zameraný rybolov [2009/0112(COD)] - Výbor pre rybné hospodárstvo.

Spravodajkyňa Izaskun Bilbao Barandica (A7-0299/2010)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre západnú populáciu stavridy ostrobokej v Atlantickom oceáne a na ňu zameraný rybolov [2009/0057(COD)] - Výbor pre rybné hospodárstvo.

Spravodajca Pat the Cope Gallagher (A7-0296/2010)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005, pokiaľ ide o zákaz triedenia a obmedzenia lovu platesy bradavičnatej a kalkana veľkého vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu [2010/0175(COD)] - Výbor pre rybné hospodárstvo.

Spravodajca Marek Józef Gróbarczyk (A7-0295/2010)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 708/2007 o využívaní cudzích a lokálne sa nevyskytujúcich druhov v akvakultúre [2009/0153(COD)] - Výbor pre rybné hospodárstvo.

Spravodajca João Ferreira (A7-0184/2010)

Izaskun Bilbao Barandica, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk a João Ferreira uviedli svoje správy

V rozprave vystúpila Maria Damanaki (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Carmen Fraga Estévez v mene skupiny PPE, Kriton Arsenis v mene skupiny S&D, Carl Haglund v mene skupiny ALDE, Isabella Lövin v mene skupiny Verts/ALE, Andrew Henry William Brons nezaradený poslanec, Paulo Rangel, Josefa Andrés Barea a Britta Reimers.

PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Raül Romeva i Rueda, Werner Kuhn, Ulrike Rodust, Ian Hudghton, Gabriel Mato Adrover, Antolín Sánchez Presedo, Alain Cadec a Guido Milana.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Jarosław Leszek Wałęsa, Brian Crowley, Nick Griffin, Seán Kelly, Gerard Batten a Ricardo Cortés Lastra.

Vystúpili: Maria Damanaki, Izaskun Bilbao Barandica, Pat the Cope Gallagher, Marek Józef Gróbarczyk a João Ferreira.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.18 zápisnice zo dňa 23.11.2010, bod 6.19 zápisnice zo dňa 23.11.2010, bod 6.20 zápisnice zo dňa 23.11.2010 a bod 6.21 zápisnice zo dňa 23.11.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia