Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2008/0255(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

A7-0289/2010

Viták :

PV 22/11/2010 - 17
CRE 22/11/2010 - 17

Szavazatok :

PV 24/11/2010 - 8.4
CRE 24/11/2010 - 8.4
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2010)0430

Jegyzőkönyv
2010. november 22., Hétfő - Strasbourg

17. Az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatos tájékoztatás (az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexe) ***I - A gyógyszerekre vonatkozó tájékoztatás (közösségi eljárások a gyógyszerek engedélyezése és felügyelete céljából) ***I (vita)
CRE

Jelentés az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek az orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a nyilvánosság részére nyújtandó tájékoztatás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2008)0663 - C6-0516/2008- 2008/0256(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Christofer Fjellner (A7-0290/2010)

Jelentés az emberi, illetve állatgyógyászati felhasználásra szánt gyógyszerek engedélyezésére és felügyeletére vonatkozó közösségi eljárások meghatározásáról és az Európai Gyógyszerügynökség létrehozásáról szóló 726/2004/EK rendeletnek az emberi felhasználásra szánt, orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekkel kapcsolatban a nyilvánosság részére nyújtandó tájékoztatás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0662 - C6-0517/2008- 2008/0255(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)

Christofer Fjellner előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: John Dalli (a Bizottság tagja).

Felszólal: António Fernando Correia De Campos (az ITRE bizottság véleményének előadója), Cristian Silviu Buşoi (az IMCO bizottság véleményének előadója), Horst Schnellhardt, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Gilles Pargneaux, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Antonyia Parvanova, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Miroslav Ouzký, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Roberta ANGELILLI
alelnök

Felszólal: Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Anna Rosbach, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, független, Salvatore Tatarella, Karin Kadenbach, Marina Yannakoudakis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Milan Cabrnoch, Anja Weisgerber, Françoise Grossetête és Alajos Mészáros.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Zuzana Roithová, Mario Pirillo, Oreste Rossi és Mairead McGuinness.

Felszólal: John Dalli és Christofer Fjellner.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.11.24-i jegyzőkönyv, 8.3. pont és 2010.11.24-i jegyzőkönyv, 8.4. pont.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat