Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2008/0255(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A7-0289/2010

Debatai :

PV 22/11/2010 - 17
CRE 22/11/2010 - 17

Balsavimas :

PV 24/11/2010 - 8.4
CRE 24/11/2010 - 8.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0430

Protokolas
Pirmadienis, 2010 m. lapkričio 22 d. - Strasbūras

17. Informacija apie vaistus (Bendrijos kodeksas, reglamentuojantis vaistus) ***I - Informacija apie vaistus (Bendrijos leidimų dėl vaistų išdavimo ir priežiūros tvarka) ***I (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, nuostatas dėl informacijos visuomenei apie žmonėms skirtus receptinius vaistus [COM(2008)0663 - C6-0516/2008- 2008/0256(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A7-0290/2010)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 726/2004, nustatančio Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiančio Europos vaistų agentūrą, nuostatas dėl informacijos visuomenei apie žmonėms skirtus receptinius vaistus [COM(2008)0662 - C6-0517/2008- 2008/0255(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėjas: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)

Christofer Fjellner pristatė savo pranešimus.

Kalbėjo John Dalli (Komisijos narys).

Kalbėjo: António Fernando Correia De Campos (ITRE komiteto nuomonės referentas), Cristian Silviu Buşoi (IMCO komiteto nuomonės referentas), Horst Schnellhardt PPE frakcijos vardu, Gilles Pargneaux S&D frakcijos vardu, Antonyia Parvanova ALDE frakcijos vardu, ir Miroslav Ouzký ECR frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Anna Rosbach EFD frakcijos vardu, Franz Obermayr , nepriklausomas Parlamento narys, Salvatore Tatarella, Karin Kadenbach, Marina Yannakoudakis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Milan Cabrnoch, Anja Weisgerber, Françoise Grossetête ir Alajos Mészáros.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Zuzana Roithová, Mario Pirillo, Oreste Rossi ir Mairead McGuinness.

Kalbėjo: John Dalli ir Christofer Fjellner.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.3 protokolo 24.11.2010 ir punktas 8.4 protokolo 24.11.2010.

Teisinė informacija - Privatumo politika