Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2008/0255(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

A7-0289/2010

Debates :

PV 22/11/2010 - 17
CRE 22/11/2010 - 17

Balsojumi :

PV 24/11/2010 - 8.4
CRE 24/11/2010 - 8.4
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2010)0430

Protokols
Pirmdiena, 2010. gada 22. novembris - Strasbūra

17. Informācija par zālēm (Kopienas kodekss, kas attiecas uz zālēm) ***I – Informācija par zālēm (Kopienas procedūras zāļu reģistrēšanai un uzraudzībai) ***I (debates)
CRE

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm, attiecībā uz informāciju plašai sabiedrībai par zālēm, kuru iegādei vajadzīga recepte [COM(2008)0663 - C6-0516/2008- 2008/0256(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A7-0290/2010).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz informāciju plašai sabiedrībai par cilvēkiem paredzētām zālēm, kurām vajadzīga ārsta recepte, groza Regulu (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru [COM(2008)0662 - C6-0517/2008- 2008/0255(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referents: Christofer Fjellner (A7-0289/2010).

Christofer Fjellner iepazīstināja ar saviem ziņojumiem.

Uzstājās John Dalli (Komisijas loceklis).

Uzstājās António Fernando Correia De Campos (ITRE komitejas atzinuma sagatavotājs), Cristian Silviu Buşoi (IMCO komitejas atzinuma sagatavotājs), Horst Schnellhardt PPE grupas vārdā, Gilles Pargneaux S&D grupas vārdā, Antonyia Parvanova ALDE grupas vārdā un Miroslav Ouzký ECR grupas vārdā.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Anna Rosbach EFD grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, Salvatore Tatarella, Karin Kadenbach, Marina Yannakoudakis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Milan Cabrnoch, Anja Weisgerber, Françoise Grossetête un Alajos Mészáros.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Zuzana Roithová, Mario Pirillo, Oreste Rossi un Mairead McGuinness.

Uzstājās John Dalli un Christofer Fjellner.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 24. novembra protokola 8.3. punkts un 2010. gada 24. novembra protokola 8.4. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika