Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0255(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A7-0289/2010

Dezbateri :

PV 22/11/2010 - 17
CRE 22/11/2010 - 17

Voturi :

PV 24/11/2010 - 8.4
CRE 24/11/2010 - 8.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0430

Proces-verbal
Luni, 22 noiembrie 2010 - Strasbourg

17. Informații referitoare la medicamente (codul comunitar cu privire la medicamente) ***I - Informaţii referitoare la medicamente (procedurile comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor) ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare, în ceea ce privește informațiile destinate publicului larg referitoare la medicamentele eliberate pe bază de rețetă, a Directivei 2001/83/CE de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman [COM(2008)0663 - C6-0516/2008- 2008/0256(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Christofer Fjellner (A7-0290/2010)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente, în ceea ce privește informarea publicului larg în privința medicamentelor de uz uman care se eliberează pe bază de prescripții medicale [COM(2008)0662 - C6-0517/2008- 2008/0255(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Christofer Fjellner (A7-0289/2010)

Christofer Fjellner şi-a prezentat rapoartele.

A intervenit John Dalli (membru al Comisiei).

Au intervenit: António Fernando Correia De Campos (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Cristian Silviu Buşoi (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Horst Schnellhardt, în numele Grupului PPE, Gilles Pargneaux, în numele Grupului S&D, Antonyia Parvanova, în numele Grupului ALDE, şi Miroslav Ouzký, în numele Grupului ECR.

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

Au intervenit: Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Anna Rosbach, în numele Grupului EFD, Franz Obermayr, neafiliat, Salvatore Tatarella, Karin Kadenbach, Marina Yannakoudakis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Milan Cabrnoch, Anja Weisgerber, Françoise Grossetête şi Alajos Mészáros.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zuzana Roithová, Mario Pirillo, Oreste Rossi şi Mairead McGuinness.

Au intervenit: John Dalli şi Christofer Fjellner.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.3 al PV din 24.11.2010 şi punctul 8.4 al PV din 24.11.2010.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate