Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/0240(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0196/2010

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0196/2010

Keskustelut :

PV 22/11/2010 - 18
CRE 22/11/2010 - 18

Äänestykset :

PV 24/11/2010 - 8.5
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0431

Pöytäkirja
Maanantai 22. marraskuuta 2010 - Strasbourg

18. Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (uudelleenlaatiminen) [KOM(2008)0809 - C6-0471/2008- 2008/0240(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Jill Evans (A7-0196/2010)

Jill Evans esitteli laatimansa mietinnön.

Maria Damanaki (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta, Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta, Holger Krahmer ALDE-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Sabine Wils GUE/NGL-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta, Anja Weisgerber, Kathleen Van Brempt, Horst Schnellhardt ja Salvatore Tatarella.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Peter Jahr, Karin Kadenbach ja Jaroslav Paška.

Puheenvuorot: Maria Damanaki ja Jill Evans.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 24.11.2010, kohta 8.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö