Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2080(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0252/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0252/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/11/2010 - 8.2
CRE 23/11/2010 - 8.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0426

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

8.2. Ζητήματα αστικού, εμπορικού, οικογενειακού και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης (ψηφοφορία)
CRE

Έκθεση σχετικά με ζητήματα αστικού, εμπορικού, οικογενειακού και ιδιωτικού διεθνούς δικαίου του σχεδίου δράσης για την εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης [2010/2080(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.Εισηγητής: Luigi Berlinguer (A7-0252/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 24)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0426)

Παρεμβάσεις:

Πριν από την ψηφοφορία, Luigi Berlinguer (εισηγητής).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου