Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/2778(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-0119/2010 (B7-0564/2010)

Разисквания :

PV 23/11/2010 - 19
CRE 23/11/2010 - 19

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 23 ноември 2010 г. - Страсбург

19. Положението в сектора на пчеларството (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0119/2010) зададен от Paolo De Castro, от името на комисията AGRI, към Комисията: Положението в сектора на пчеларството (B7-0564/2010)

Paolo De Castro разви въпроса, изискващ устен отговор.

Dacian Cioloş (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Astrid Lulling, от името на групата PPE, Luis Manuel Capoulas Santos, от името на групата S&D, Britta Reimers, от името на групата ALDE, Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE, James Nicholson, от името на групата ECR, Trevor Colman, от името на групата EFD, Diane Dodds, независим член на ЕП, Béla Glattfelder, Marc Tarabella, Marian Harkin, Michail Tremopoulos, Julie Girling, Czesław Adam Siekierski, Spyros Danellis, Geoffrey Van Orden, Jarosław Kalinowski, Kriton Arsenis, Giovanni La Via, Michel Dantin, Mairead McGuinness, Rareş-Lucian Niculescu, Seán Kelly и Jim Higgins.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Peter Jahr, Mario Pirillo, Krisztina Morvai, Ulrike Rodust и Luís Paulo Alves.

Изказа се Dacian Cioloş.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Paolo De Castro, от името на комисията AGRI, относно положението в сектора на пчеларството (B7-0622/2010)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 25.11.2010.

Правна информация - Политика за поверителност