Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2778(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0119/2010 (B7-0564/2010)

Συζήτηση :

PV 23/11/2010 - 19
CRE 23/11/2010 - 19

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

19. Η κατάσταση στον μελισσοκομικό τομέα (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-0119/2010) που κατέθεσε ο Paolo De Castro, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, προς την Επιτροπή: Η κατάσταση στον μελισσοκομικό τομέα (B7-0564/2010)

Ο Paolo De Castro αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Astrid Lulling, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Britta Reimers, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Alyn Smith, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Trevor Colman, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Béla Glattfelder, Marc Tarabella, Marian Harkin, Μιχάλης Τρεμόπουλος, Julie Girling, Czesław Adam Siekierski, Σπύρος Δανέλλης, Geoffrey Van Orden, Jarosław Kalinowski, Κρίτων Αρσένης, Giovanni La Via, Michel Dantin, Mairead McGuinness, Rareş-Lucian Niculescu, Seán Kelly και Jim Higgins.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Peter Jahr, Mario Pirillo, Krisztina Morvai, Ulrike Rodust και Luís Paulo Alves.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Paolo De Castro, εξ ονόματος της Επιτροπής AGRI, σχετικά με την κατάσταση στον τομέα της μελισσοκομίας (B7-0622/2010)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 25.11.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου