Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2778(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

O-0119/2010 (B7-0564/2010)

Debatter :

PV 23/11/2010 - 19
CRE 23/11/2010 - 19

Omröstningar :

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 23 november 2010 - Strasbourg

19. Situationen i biodlingssektorn (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0119/2010) från Paolo De Castro, för utskottet AGRI, till kommissionen: Situationen i biodlingssektorn (B7-0564/2010)

Paolo De Castro utvecklade den muntliga frågan.

Dacian Cioloş (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Astrid Lulling för PPE-gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos för S&D-gruppen, Britta Reimers för ALDE-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, Trevor Colman för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Béla Glattfelder, Marc Tarabella, Marian Harkin, Michail Tremopoulos, Julie Girling, Czesław Adam Siekierski, Spyros Danellis, Geoffrey Van Orden, Jarosław Kalinowski, Kriton Arsenis, Giovanni La Via, Michel Dantin, Mairead McGuinness, Rareş-Lucian Niculescu, Seán Kelly och Jim Higgins.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Peter Jahr, Mario Pirillo, Krisztina Morvai, Ulrike Rodust och Luís Paulo Alves.

Talare: Dacian Cioloş.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Paolo De Castro, för utskottet AGRI, om situationen i biodlingssektorn (B7-0622/2010)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.8 i protokollet av den 25.11.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy