Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 23. november 2010 - Strasbourg

20. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokumenter fra Rådet og Kommissionen:

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder (Kodifikation) (KOM(2010)0635 - C7-0362/2010 - 2010/0309(COD))

henvist til:

kor.udv. :

JURI

Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 55/2008 om indførelse af autonome handelspræferencer for Republikken Moldova (KOM(2010)0649 - C7-0364/2010 - 2010/0318(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om listen over rejsedokumenter, der giver indehaveren ret til at passere de ydre grænser, og som kan forsynes med visum, og om oprettelse af en mekanisme til føring af denne liste (KOM(2010)0662 - C7-0365/2010 - 2010/0325(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Den Socialistiske Republik Vietnams regering om visse aspekter af lufttrafik (14876/2010 - C7-0366/2010 - 2007/0082(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Udkast til Rådets afgørelse om den fulde anvendelse af Schengenreglerne i Republikken Bulgarien og Rumænien (14142/2010 - C7-0369/2010 - 2010/0820(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af en evalueringsmekanisme til kontrol af anvendelsen af Schengenreglerne (KOM(2010)0624 - C7-0370/2010 - 2010/0312(COD))

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale i form af en protokol mellem Den Europæiske Union og Den Arabiske Republik Egypten om fastlæggelse af en tvistbilæggelsesordning for tvister vedrørende handelsbestemmelserne i Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Arabiske Republik Egypten på den anden side (13762/2010 - C7-0372/2010 - 2010/0229(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AFET

- Forslag til ændringsbudget nr. 8 til det almindelige budget for 2010: Rådets holdning af 22. november 2010 (16722/2010 - C7-0388/2010 - 2010/2217(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik