Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 23. marraskuuta 2010 - Strasbourg

20. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta (kodifikaatio) (KOM(2010)0635 - C7-0362/2010 - 2010/0309(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

JURI

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti kuulevansa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä Moldovalle annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o55/2008 muuttamisesta (KOM(2010)0649 - C7-0364/2010 - 2010/0318(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi luettelon laatimisesta ulkorajojen ylittämiseen oikeuttavista matkustusasiakirjoista, joihin voidaan liittää viisumi, ja luettelon vahvistamista varten luotavasta järjestelmästä (KOM(2010)0662 - C7-0365/2010 - 2010/0325(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Vietnamin sosialistisen tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä (14876/2010 - C7-0366/2010 - 2007/0082(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Schengenin säännöstön määräysten täysinmääräisestä soveltamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa (14142/2010 - C7-0369/2010 - 2010/0820(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arviointimekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten (KOM(2010)0624 - C7-0370/2010 - 2010/0312(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

BUDG

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Egyptin arabitasavallan välisen, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Egyptin arabitasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Euro–Välimeri-sopimuksen kauppaa koskeviin määräyksiin liittyviin riitoihin sovellettavan riitojenratkaisumenettelyn käyttöönottoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä (13762/2010 - C7-0372/2010 - 2010/0229(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AFET

- Lisätalousarvioesitys nro 8 vuoden 2010 yleiseen talousarvioon: Neuvoston kanta 22.11.2010 (16722/2010 - C7-0388/2010 - 2010/2217(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö