Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2010. november 23., Kedd - Strasbourg

20. Dokumentumok benyújtása

A Tanács és a Bizottság az alábbi dokumentumokat nyújtotta be:

- Javaslat a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról (kodifikált szöveg) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2010)0635 - C7-0362/2010 - 2010/0309(COD))

utalva:

illetékes :

JURI

Az elnök az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdésének megfelelően közli, hogy a javaslatról konzultálni fog az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

- A Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről szóló 55/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2010)0649 - C7-0364/2010 - 2010/0318(COD))

utalva:

illetékes :

INTA

vélemény :

AGRI

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozatára a külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok listájáról, valamint az e lista összeállítására irányuló eljárás meghatározásáról (COM(2010)0662 - C7-0365/2010 - 2010/0325(COD))

utalva:

illetékes :

LIBE

- Javaslat a Tanács határozatára az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről (14876/2010 - C7-0366/2010 - 2007/0082(NLE))

utalva:

illetékes :

TRAN

- A Tanács határozattervezete a schengeni vívmányok rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában történő teljes körű alkalmazásáról (14142/2010 - C7-0369/2010 - 2010/0820(NLE))

utalva:

illetékes :

LIBE

- A schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési mechanizmus létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2010)0624 - C7-0370/2010 - 2010/0312(COD))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

BUDG

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás kereskedelmi rendelkezéseinek hatálya alá tartozó viták vitarendezési mechanizmusának létrehozásáról szóló, az Európai Unió és az Egyiptomi Arab Köztársaság között jegyzőkönyv formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (13762/2010 - C7-0372/2010 - 2010/0229(NLE))

utalva:

illetékes :

INTA

vélemény :

AFET

- 8. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2010. évi általános költségvetéshez: A Tanács 2010. november 22-i álláspontja (16722/2010 - C7-0388/2010 - 2010/2217(BUD))

utalva:

illetékes :

BUDG

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat