Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 23. november 2010 - Strasbourg

20. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente od Sveta in Komisije:

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo ovc in koz (Kodificirano besedilo) (COM(2010)0635 - C7-0362/2010 - 2010/0309(COD))

posredovano

pristojni:

JURI

Predsednik je skladu s členom 124(1) Poslovnika sporočil, da bo za ta predlog začel postopek posvetovanja z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št.55/2008 o uvedbi avtonomnih trgovinskih preferencialov za Republiko Moldavijo (COM(2010)0649 - C7-0364/2010 - 2010/0318(COD))

posredovano

pristojni:

INTA

mnenje:

AGRI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o seznamu potnih listin, ki imetniku omogočajo prehod zunanjih meja in v katere se lahko vpiše vizum, ter o vzpostavitvi mehanizma za pripravo tega seznama (COM(2010)0662 - C7-0365/2010 - 2010/0325(COD))

posredovano

pristojni:

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Socialistične republike Vietnam o nekaterih vidikih zračnih prevozov (14876/2010 - C7-0366/2010 - 2007/0082(NLE))

posredovano

pristojni:

TRAN

- Osnutek sklepa Sveta o uporabi določb schengenskega pravnega reda v Republiki Bolgariji in Romuniji (14142/2010 - C7-0369/2010 - 2010/0820(NLE))

posredovano

pristojni:

LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi ocenjevalnega mehanizma za preverjanje uporabe schengenskega pravnega reda (COM(2010)0624 - C7-0370/2010 - 2010/0312(COD))

posredovano

pristojni:

LIBE

mnenje:

BUDG

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma v obliki Protokola med Evropsko unijo in Arabsko republiko Egipt o mehanizmu za reševanje sporov, ki se uporablja za spore po trgovinskih določbah Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani in Arabsko republiko Egipt na drugi strani (13762/2010 - C7-0372/2010 - 2010/0229(NLE))

posredovano

pristojni:

INTA

mnenje:

AFET

- Predlog spremembe proračuna št. 8 k splošnemu proračunu za leto 2010: stališče Sveta z dne 22. novembra 2010 (16722/2010 - C7-0388/2010 - 2010/2217(BUD))

posredovano

pristojni:

BUDG

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov