Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 23. november 2010 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 3.Naturkatastrofer i Den Europæiske Union
 4.Tiårsdagen for resolution 1325 om Kvinder, Fred og Sikkerhed fra FN's Sikkerhedsråd (forhandling)
 5.Statsstøtte til fremme af lukning af urentable kulminer * (forhandling)
 6.Afstemningstid
  
6.1.Anvendelse af EU's Solidaritetsfond: Irland, oversvømmelser november 2009 (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.2.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Noord Brabant og Zuid Holland, hovedgruppe 18/Nederlandene (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.3.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Drenthe, hovedgruppe 18/Nederlandene (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.4.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Limburg, hovedgruppe 18/Nederlandene (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.5.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Gelderland og Overijssel, hovedgruppe 18/Nederlandene (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.6.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Noord Holland og Utrecht, hovedgruppe 18/Nederlandene (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.7.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Noord Holland og Zuid Holland, hovedgruppe 58/Nederlandene (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.8.Støtte ydet inden for rammerne af Tysklands alkoholmonopol ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.9.Toldfri behandling af visse aktive farmaceutiske ingredienser på WHO's liste over internationale ikke-navnebeskyttede navne (INN) og af visse produkter, der anvendes til fremstilling af farmaceutiske færdigvarer ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.10.Aftale mellem EF og Ukraine om videnskabeligt og teknologisk samarbejde *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.11.Aftale mellem EF og Færøernes landsstyre om videnskabeligt og teknisk samarbejde *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.12.Aftale mellem EF og Japans regering om videnskabeligt og teknologisk samarbejde *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.13.Aftale mellem EF og Jordan om videnskabeligt og teknologisk samarbejde *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.14.Fiskeripartnerskabsaftale mellem EU og Salomonøerne *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.15.Det fælles merværdiafgiftssystem og varigheden af forpligtelsen til at overholde et minimumsniveau for normalsatsen * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.16.ECB's årsberetning 2009 (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.17.Civilt-militært samarbejde og udvikling af civil-militær kapacitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.18.Langsigtet plan for ansjosbestanden i Biscayabugten og for fiskeriet efter denne bestand ***I (afstemning)
  
6.19.Flerårig plan for den vestlige bestand af almindelig hestemakrel og fiskeriets udnyttelse af denne bestand ***I (afstemning)
  
6.20.Forbud mod high-grading og restriktioner i forbindelse med fiskeri efter skrubbe og pighvar i Østersøen, Bælterne og Øresund ***I (afstemning)
  
6.21.Brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur ***I (afstemning)
  
6.22.Statsstøtte til fremme af lukning af urentable kulminer * (afstemning)
 7.Højtideligt møde - Georgien
 8.Afstemningstid (fortsat)
  
8.1.Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2009 (afstemning)
  
8.2.Civilretlige, erhvervsretlige, familieretlige og internationalprivatretlige aspekter af handlingsplanen om gennemførelse af Stockholmprogrammet (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Erklæring fra formanden
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.2011-budgettet (forhandling)
 14.Forelæggelse af Kommissionens arbejdsprogram for 2011 (forhandling)
 15.En dagsorden for nye kvalifikationer og nye job (forhandling)
 16.Spørgetid (spørgsmål til Kommissionen)
 17.Foranstaltninger til opnåelse af nobelprismodtager Liu Xiaobos løsladelse (forhandling)
 18.Forenkling af den fælles landbrugspolitik (forhandling)
 19.Situationen i biavlssektoren (forhandling)
 20.Modtagne dokumenter
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (199 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb)    Resultat af afstemningerne ved navneopråb (968 kb) 
 
Protokol (197 kb) Tilstedeværelsesliste (24 kb) Afstemningsresultater (191 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (825 kb) 
 
Protokol (249 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (304 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (843 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik