Index 
Jegyzőkönyv
PDF 257kWORD 237k
2010. november 23., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.Természeti katasztrófák az Európai Unióban
 4.Az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325 sz. határozatának 10. évfordulója (vita)
 5.A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatások * (vita)
 6.Szavazások órája
  
6.1.Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele: Írország, 2009. novemberi áradások (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.2.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Noord Brabant és Zuid Holland, 18. számú körzet/Hollandia (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.3.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Drenthe, 18. számú körzet/Hollandia (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.4.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Limburg, 18. számú körzet/Hollandia (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.5.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Gelderland és Overijssel, 18. számú körzet/Hollandia (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.6.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Noord Holland és Utrecht, 18. számú körzet/Hollandia (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.7.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Noord Holland és Zuid Holland, 58. számú körzet/Hollandia (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.8.A német alkoholmonopólium keretében nyújtott támogatás ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.9.Az Egészségügyi Világszervezet által adott nemzetközi szabadnevet (INN) viselő egyes gyógyszerhatóanyagok, továbbá gyógyszeripari végtermékek gyártásához használt egyes termékek vámmentességének megadása és a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosítása ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.10.AZ EK és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.11.Tudományos és technológiai együttműködési megállapodás az EK és a Feröer szigetek kormánya között *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.12.Az EK és Japán közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.13.Tudományos és technológiai együttműködési megállapodás az EK és Jordánia között *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.14.Az EU és a Salamon-szigetek közötti halászati partnerségi megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.15.A közös héa-rendszer és a minimális általános adómérték alkalmazásának időtartama * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.16.Az EKB 2009-es éves jelentése (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.17.Polgári-katonai együttműködés és polgári-katonai képességek kialakítása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.18.A Vizcayai-öbölben élő szardellaállomány kezelésére és halászatára vonatkozó hosszú távú terv ***I (szavazás)
  
6.19.A közönséges fattyúmakréla nyugati állományára és halászatára vonatkozó többéves terv ***I (szavazás)
  
6.20.Az érték szerinti szelektálás tilalma, valamint a Balti-tenger, a Baeltek és az Øresund területén folytatott, érdes lepényhalra és nagy rombuszhalra irányuló halászat korlátozása ***I (szavazás)
  
6.21.Az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazása ***I (szavazás)
  
6.22.A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatások * (szavazás)
 7.Ünnepi ülés – Grúzia
 8.Szavazások órája (folytatás)
  
8.1.Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2009-ben (szavazás)
  
8.2.A stockholmi programot végrehajtó cselekvési terv polgári jogi, kereskedelmi jogi, családjogi és nemzetközi magánjogi szempontjai (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az elnök nyilatkozata
 12.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 13.2011. évi költségvetés (vita)
 14.A 2011. évi bizottsági munkaprogram ismertetése (vita)
 15.Új készségek és új munkahelyek menetrend (vita)
 16.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 17.A Nobel-békedíjas Liu Hsziao-Po szabadon bocsátása érdekében hozandó intézkedések (vita)
 18.A KAP egyszerűsítése (vita)
 19.A méhészeti ágazat helyzete (vita)
 20.Dokumentumok benyújtása
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

2010. NOVEMBER 23., KEDD

ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 122. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Irak – különösen a halálbüntetés (beleértve Tarik Aziz ügyét) és a keresztény közösségek elleni támadások

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder, Nikolaos Salavrakos, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana és Mara Bizzotto, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Irakról – különösen a halálbüntetésről (beleértve Tarik Aziz ügyét) és a keresztény közösségek elleni támadásokról (B7-0629/2010)

- Véronique De Keyser, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az emberi jogokról Irakban, különösen a halálbüntetésről és Tarik Aziz halálos ítéletéről (B7-0630/2010)

- Louis Michel, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Alexandra Thein, Renate Weber, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Edward McMillan-Scott, Antonyia Parvanova, Jelko Kacin és Kristiina Ojuland, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Irakról, különösen a halálbüntetésről (elsősorban Tarik Aziz ügyéről), valamint a keresztény közösségek elleni támadásokról (B7-0631/2010)

- Charles Tannock, Peter van Dalen, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Ryszard Antoni Legutko és Konrad Szymański, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, egy bagdadi templom elleni 2010. október 31-i támadásról (B7-0632/2010)

- Jill Evans, Barbara Lochbihler, Heidi Hautala, Jan Philipp Albrecht, Frieda Brepoels és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Irakról, különösen a kisebbségek üldözéséről és a halálbüntetésről (B7-0633/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Elie Hoarau, Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Willy Meyer, Rui Tavares és Miguel Portas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Irakról, különösen a halálbüntetésről (elsősorban Tarik Aziz ügyéről) és a keresztény kisebbségek elleni támadásokról (B7-0634/2010)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Constance Le Grip, Mario Mauro, Esther de Lange, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Elisabeth Jeggle, Cristiana Muscardini, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah, Csaba Sógor és Martin Kastler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Irakról – különösen a halálbüntetésről (beleértve Tarik Aziz ügyét) és a keresztény közösségek elleni támadásokról (B7-0648/2010)

II.   Tibet – arra vonatkozó tervek, hogy a kínait tegyék az oktatás fő nyelvévé

- Fiorello Provera, Oreste Rossi és Lorenzo Fontana, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Tibetről – arra vonatkozó tervek, hogy a kínait tegyék az oktatás fő nyelvévé (B7-0637/2010)

- Véronique De Keyser és Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Tibetről – arra vonatkozó tervek, hogy a kínait tegyék az oktatás fő nyelvévé (B7-0638/2010)

- Marietje Schaake, Niccolò Rinaldi, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Leonidas Donskis, Renate Weber, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Antonyia Parvanova, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez és Sonia Alfano, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tibetről – arra vonatkozó tervek, hogy a kínait tegyék az oktatás fő nyelvévé (B7-0640/2010)

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Roberts Zīle és Konrad Szymański, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Tibetről, (B7-0642/2010)

- Heidi Hautala, Eva Lichtenberger, Raül Romeva i Rueda, Frieda Brepoels és François Alfonsi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Tibetről – arra vonatkozó tervek, hogy a kínait tegyék az oktatás fő nyelvévé (B7-0643/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Thomas Mann, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Csaba Sógor, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Sari Essayah és Martin Kastler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tibetről (B7-0644/2010)

III.   Burma – választások tartása és Aung Szan Szú Kji ellenzéki vezető szabadon bocsátása

- Fiorello Provera, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Burmáról, a választások megtartásáról és Aung Szan Szú Kji ellenzéki vezető szabadon bocsátásáról (B7-0635/2010)

- Véronique De Keyser, Marc Tarabella és Rovana Plumb, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a burmai választások megtartásáról és Aung Szan Szú Kji ellenzéki vezető szabadon bocsátásáról (B7-0636/2010)

- Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Frédérique Ries, Renate Weber, Marietje Schaake, Antonyia Parvanova, Adina-Ioana Vălean, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland és Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Burmáról, a választások megtartásáról és Aung Szan Szú Kji ellenzéki vezető szabadon bocsátásáról (B7-0639/2010)

- Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko és Konrad Szymański, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Burmáról, a választások megtartásáról és Aung Szan Szú Kji ellenzéki vezető szabadon bocsátásáról (B7-0641/2010)

- Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Heidi Hautala, Raül Romeva i Rueda és Gerald Häfner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Burmáról, a választások megtartásáról és Aung Szan Szú Kji ellenzéki vezető szabadon bocsátásáról (B7-0645/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Gabriele Zimmer és Rui Tavares, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Burmáról, a választások megtartásáról és Aung Szan Szú Kji ellenzéki vezető szabadon bocsátásáról (B7-0646/2010)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Thomas Mann, Sari Essayah és Csaba Sógor, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Burmáról, a választások megtartásáról és Aung Szan Szú Kji ellenzéki vezető szabadon bocsátásáról (B7-0647/2010)

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 149. cikkének megfelelően osztják fel.


3. Természeti katasztrófák az Európai Unióban

A Parlament elnökének nyilatkozata: Természeti katasztrófák az Európai Unióban

Az elnök nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Sergio Paolo Francesco Silvestris, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Edite Estrela, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Dirk Sterckx, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Isabelle Durant, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lothar Bisky, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, és Mara Bizzotto, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

A napirendi pontot lezárják.


4. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325 sz. határozatának 10. évfordulója (vita)

Nyilatkozatok az ENSZ Biztonsági Tanácsának a nőkről, a békéről és a biztonságról szóló 1325 sz. határozatának 10. évfordulójáról.

Olivier Chastel (a Tanács soros elnöke) a Bizottság alelnöke és az Unió biztonságpolitikai és külügyi főképviselője nevében, és Joaquín Almunia (a Bizottság alelnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Edit Bauer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Maria Eleni Koppa, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Eva-Britt Svensson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

Felszólal: Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Krisztina Morvai, független, Philippe Juvin, Marc Tarabella, Ilda Figueiredo, Eduard Kukan és Sabine Lösing.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Edite Estrela, Antonyia Parvanova, Diane Dodds, Norica Nicolai és Anna Záborská.

Felszólal: Olivier Chastel.

Az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalási indítványokat később jelentik be.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.11.25-i jegyzőkönyv, 8.7. pont.


5. A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatások * (vita)

Jelentés a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0372 – C7-0296/2010 - 2010/0220(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Bernhard Rapkay (A7-0324/2010)

Bernhard Rapkay előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Joaquín Almunia (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Herbert Reul (az ITRE bizottság véleményének előadója), Jan Březina (a REGI bizottság véleményének előadója), Werner Langen, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Olle Ludvigsson, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Konrad Szymański, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, George Sabin Cutaş, Ivo Strejček, Salvador Garriga Polledo, Silvia-Adriana Ţicău, Jorgo Chatzimarkakis és Theodor Dumitru Stolojan.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Petru Constantin Luhan, Elmar Brok, Antonio Masip Hidalgo, María Muñiz De Urquiza, Miloslav Ransdorf, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Iuliu Winkler, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz és Jens Geier.

Felszólal: Joaquín Almunia és Bernhard Rapkay.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.11.24-i jegyzőkönyv, 6.22. pont.

(Az ülést 11.05-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 11.30-kor folytatják.)


ELNÖKÖL: Stavros LAMBRINIDIS
alelnök

6. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


6.1. Az EU Szolidaritási Alapjának igénybevétele: Írország, 2009. novemberi áradások (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az EU Szolidaritási Alapjának az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 26. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [2010/2216(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Reimer Böge (A7-0328/2010)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ÉS HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0403)


6.2. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Noord Brabant és Zuid Holland, 18. számú körzet/Hollandia (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [2010/2225(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0318/2010)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ÉS HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0404)

Felszólalások

A szavazás előtt, Lucas Hartong, Joseph Daul és Barbara Matera (előadó).


6.3. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Drenthe, 18. számú körzet/Hollandia (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [2010/2226(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0321/2010)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ÉS HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0405)


6.4. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Limburg, 18. számú körzet/Hollandia (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [2010/2227(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0323/2010)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ÉS HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0406)


6.5. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Gelderland és Overijssel, 18. számú körzet/Hollandia (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [2010/2228(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0322/2010)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ÉS HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0407)


6.6. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Noord Holland és Utrecht, 18. számú körzet/Hollandia (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [2010/2229(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0319/2010)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ÉS HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0408)


6.7. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: Noord Holland és Zuid Holland, 58. számú körzet/Hollandia (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [2010/2230(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0320/2010)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY ÉS HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0409)


6.8. A német alkoholmonopólium keretében nyújtott támogatás ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) a német alkoholmonopólium keretében nyújtott támogatás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2010/0183(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Paolo De Castro (A7-0305/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁS és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0410)


6.9. Az Egészségügyi Világszervezet által adott nemzetközi szabadnevet (INN) viselő egyes gyógyszerhatóanyagok, továbbá gyógyszeripari végtermékek gyártásához használt egyes termékek vámmentességének megadása és a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosítása ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Egészségügyi Világszervezet által adott nemzetközi szabadnevet (INN) viselő egyes gyógyszerhatóanyagok, továbbá gyógyszeripari végtermékek gyártásához használt egyes termékek vámmentességének megadásáról és a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletének módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2010/0214(COD)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Vital Moreira (A7-0316/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0411)


6.10. AZ EK és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Közösség és Ukrajna közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújítására vonatkozó tanácsi határozattervezetről [2009/0062(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Herbert Reul (A7-0306/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0412)

A Parlament egyetért a megállapodás megújításával.


6.11. Tudományos és technológiai együttműködési megállapodás az EK és a Feröer szigetek kormánya között *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az egyrészről az Európai Unió, másrészről a Feröer-szigetek kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködésről és a Feröer-szigeteknek az Unió kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjához (2007–2013) való társulásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2009/0160(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Herbert Reul (A7-0303/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0413)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


6.12. Az EK és Japán közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Közösség és Japán kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2009/0081(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Herbert Reul (A7-0302/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0414)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


6.13. Tudományos és technológiai együttműködési megállapodás az EK és Jordánia között *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Jordán Hasimita Királyság közötti tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [2009/0065(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Herbert Reul (A7-0304/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0415)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


6.14. Az EU és a Salamon-szigetek közötti halászati partnerségi megállapodás *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és a Salamon-szigetek közötti halászati partnerségi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [2010/0094(NLE)] - Halászati Bizottság. Előadó: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0292/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0416)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


6.15. A közös héa-rendszer és a minimális általános adómérték alkalmazásának időtartama * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség időtartama tekintetében a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvet módosító tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [2010/0179(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: David Casa (A7-0325/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 15. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2010)0417)


6.16. Az EKB 2009-es éves jelentése (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az EKB 2009. évi éves jelentéséről [2010/2078(INI)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Burkhard Balz (A7-0314/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 16. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0418)


6.17. Polgári-katonai együttműködés és polgári-katonai képességek kialakítása (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés a polgári-katonai együttműködésről és a polgári-katonai képességek fejlesztéséről [2010/2071(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Christian Ehler (A7-0308/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 17. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0419)


6.18. A Vizcayai-öbölben élő szardellaállomány kezelésére és halászatára vonatkozó hosszú távú terv ***I (szavazás)

Jelentés a Vizcayai-öbölben élő szardellaállományra és halászatára vonatkozó hosszú távú terv létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2009/0112(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0299/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 18. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2010)0420)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2010)0420)

Felszólalások

A szavazás előtt, Izaskun Bilbao Barandica (előadó).


6.19. A közönséges fattyúmakréla nyugati állományára és halászatára vonatkozó többéves terv ***I (szavazás)

Jelentés az atlanti-óceáni fattyúmakréla nyugati állományára és annak halászatára vonatkozó többéves tervről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2009/0057(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Pat the Cope Gallagher (A7-0296/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 19. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2010)0421)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2010)0421)

Felszólalások

A szavazás előtt, Pat the Cope Gallagher, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki az eljárási szabályzat 156. cikke (5) bekezdésének megfelelően átveszi a szerzője által visszavont 29. módosítást.


6.20. Az érték szerinti szelektálás tilalma, valamint a Balti-tenger, a Baeltek és az Øresund területén folytatott, érdes lepényhalra és nagy rombuszhalra irányuló halászat korlátozása ***I (szavazás)

Jelentés a 2187/2005/EK rendeletnek az érték szerinti szelektálás tilalma, valamint a Balti-tenger, a Baeltek és az Øresund területén folytatott, érdes lepényhalra és nagy rombuszhalra irányuló halászat korlátozása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [2010/0175(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: Marek Józef Gróbarczyk (A7-0295/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 20. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2010)0422)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2010)0422)


6.21. Az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazása ***I (szavazás)

Jelentés az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló 708/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2009)0541 - C7-0272/2009 - 2009/0153(COD)] - Halászati Bizottság. Előadó: João Ferreira (A7-0184/2010)


(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 21. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2010)0423)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2010)0423)


6.22. A versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatások * (szavazás)

Jelentés a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0372 - C7-0296/2010 - 2010/0220(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Bernhard Rapkay (A7-0324/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 22. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2010)0424)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2010)0424).


ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

7. Ünnepi ülés – Grúzia

A Parlament 12.00 óra és 12.30 között ünnepélyes ülést tart, melynek keretében meghallgatja a grúz elnök, Mikhail Szaakasvili beszédét.


ELNÖKÖL: Stavros LAMBRINIDIS
alelnök

8. Szavazások órája (folytatás)

8.1. Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2009-ben (szavazás)

Jelentés az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2009. évi munkájáról [2010/2236(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Eva Joly (A7-0315/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 23. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0425)


8.2. A stockholmi programot végrehajtó cselekvési terv polgári jogi, kereskedelmi jogi, családjogi és nemzetközi magánjogi szempontjai (szavazás)

Jelentés a stockholmi programot végrehajtó cselekvési terv polgári jogi, kereskedelmi jogi, családjogi és nemzetközi magánjogi szempontjairól [2010/2080(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Luigi Berlinguer (A7-0252/2010)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 24. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2010)0426)

Felszólalások

A szavazás előtt, Luigi Berlinguer (előadó).


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

David Casa-jelentés - A7-0325/2010
Daniel Hannan, Syed Kamall

Burkhard Balz-jelentés - A7-0314/2010
Clemente Mastella, Daniel Hannan

Christian Ehler-jelentés - A7-0308/2010
Anneli Jäätteenmäki

Pat the Cope Gallagher-jelentés - A7-0296/2010
Jim Higgins, Izaskun Bilbao Barandica

Marek Józef Gróbarczyk-jelentés - A7-0295/2010
Jarosław Kalinowski, Hannu Takkula

João Ferreira-jelentés - A7-0184/2010
Alfredo Antoniozzi

Bernhard Rapkay-jelentés - A7-0324/2010
Giommaria Uggias, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki, Bogusław Liberadzki

Eva Joly-jelentés - A7-0315/2010
Clemente Mastella, Licia Ronzulli, Alfredo Antoniozzi

Luigi Berlinguer-jelentés - A7-0252/2010
Clemente Mastella, Peter van Dalen, Miroslav Mikolášik

Bernhard Rapkay-jelentés - A7-0324/2010
Jarosław Kalinowski


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

°
° ° °

Robert Sturdy jelen volt, azonban nem vett részt a szavazáson.

Crescenzio Rivellini közli, hogy a szavazókártyájával kapcsolatos probléma miatt csak az Eva Joly- és a Luigi Berlinguer-jelentésről szóló szavazáson tudott részt venni.


(A 13.05-kor megszakított ülést 15.05-kor folytatják.)

ELNÖKÖL: Jerzy BUZEK
elnök

11. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz, melyben elítéli a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság ma reggeli, a Koreai Köztársaság Jonpjong szigete ellen intézett támadását.


12. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


13. 2011. évi költségvetés (vita)

Az elnök nyilatkozatot tesz a tárgyalásokról a 2011. évi költségvetés elfogadása érdekében.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki válaszol Krisztina Morvai „kék kártyás” kérdésére is, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Lajos Bokros, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Mairead McGuinness, aki „kék kártyás” kérdést intéz Daniel Cohn-Bendithoz, aki erre válaszol, Lothar Bisky, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol Paul Rübig „kék kártyás” kérdésére is, Marta Andreasen, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, és Angelika Werthmann, független.

Felszólal: Melchior Wathelet (a Tanács soros elnöke), José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke), Martin Schulz a két legutóbbi felszólalás kapcsán, Salvador Garriga Polledo, Gianni Pittella, Anne E. Jensen, Helga Trüpel, Jan Zahradil, Miguel Portas, Timo Soini, Lucas Hartong, László Surján, Göran Färm, Carl Haglund, Vicky Ford, Bastiaan Belder, Philip Claeys, Alain Lamassoure, Ivars Godmanis, Hynek Fajmon, Diane Dodds, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Janusz Wojciechowski, Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, Giovanni La Via és José Manuel Fernandes.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness, Edit Herczog, Niki Tzavela, Giovanni Collino, Franz Obermayr és Monika Hohlmeier.

Felszólal: Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja) és Melchior Wathelet.

A következő benyújtási határidők kerültek meghatározásra:

- állásfoglalásra irányuló indítványok: 2010. november 24., 10.00 óra,

- módosítások: 2010. november 24., 15.00 óra.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.11.25-i jegyzőkönyv, 8.1. pont.


ELNÖKÖL: Gianni PITTELLA
alelnök

14. A 2011. évi bizottsági munkaprogram ismertetése (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A 2011. évi bizottsági munkaprogram ismertetése

José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: József Szájer, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Adina-Ioana Vălean, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Oldřich Vlasák, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Niki Tzavela, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Richard Seeber, Monika Flašíková Beňová, Ian Hudghton, Pilar del Castillo Vera, Kristian Vigenin, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Jean-Paul Gauzès, Proinsias De Rossa, Csaba Őry, Edit Herczog, Catherine Trautmann, Elmar Brok, Silvia-Adriana Ţicău, Daniel Caspary és Gay Mitchell.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Simon Busuttil, Zigmantas Balčytis, Andrew Henry William Brons, Lena Kolarska-Bobińska, Vilija Blinkevičiūtė, Czesław Adam Siekierski és Monika Smolková.

Felszólal: Maroš Šefčovič (a Bizottság alelnöke).

Az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.

(A 18.30-kor megszakított ülést 18.35-kor folytatják.)


15. Új készségek és új munkahelyek menetrend (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Új készségek és új munkahelyek menetrend

László Andor (a Bizottság tagja) és Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Csaba Őry, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sylvana Rapti, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Elisabeth Schroedter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Mara Bizzotto, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Licia Ronzulli, Evelyn Regner és Jutta Steinruck.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Katarína Neveďalová és Franz Obermayr.

ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Salvatore Iacolino és Silvia-Adriana Ţicău.

Felszólal: László Andor.

A vitát berekesztik.


16. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Bizottsághoz intézett kérdést megvizsgál (B7-0563/2010).

17. kérdés: (Georgios Papanikolaou): A foglalkoztatás bizonytalansága a fiatalok körében.

László Andor (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Georgios Papanikolaou, Franz Obermayr és Vilija Blinkevičiūtė kiegészítő kérdéseire.

18. kérdés: (Justas Vincas Paleckis): A versenyképesség megerősítése alternatív energiaforrások segítségével.

Günther Oettinger (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Justas Vincas Paleckis, Silvia-Adriana Ţicău és Seán Kelly kiegészítő kérdéseire.

19. kérdés: (Kinga Göncz): Strukturális alapok és a fogyatékkal élők.

László Andor válaszol a kérdésre, illetve Kinga Göncz és Vilija Blinkevičiūtė kiegészítő kérdéseire.

20. kérdés: (Gay Mitchell): Anglo Irish Bank.

Joaquín Almunia (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre, illetve Gay Mitchell, Janusz Władysław Zemke és Brian Crowley kiegészítő kérdéseire.

21. kérdés: (Georgios Papastamkos): Közös európai tudat kialakítása.

Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Georgios Papastamkos és Janusz Władysław Zemke kiegészítő kérdéseire.

22. kérdés: (Iva Zanicchi): Az Európai Unió és a sportegyesületek közötti strukturált párbeszéd a közös érdekekről és a lehetséges konkrét lépésekről.

Androulla Vassiliou válaszol a kérdésre, illetve Iva Zanicchi és Salvatore Iacolino kiegészítő kérdéseire.

27. kérdés: (Konstantinos Poupakis): Az adórendszer problémái Görögországban.

Algirdas Šemeta (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Konstantinos Poupakis és Nikolaos Chountis kiegészítő kérdéseire.

28. kérdés: (Jim Higgins): A cigarettacsempészetből adódó csalások és vámveszteségek.

Algirdas Šemeta válaszol a kérdésre, illetve Jim Higgins kiegészítő kérdésére.

29. kérdés: (Marian Harkin): Közös konszolidált társasági adóalap.

30. kérdés: (Seán Kelly): Társaságiadó-kulcs Írországban.

31. kérdés: (Pat the Cope Gallagher): A közös konszolidált társasági adóalap (KKTA).

Algirdas Šemeta válaszol a kérdésekre, illetve Marian Harkin és Pat the Cope Gallagher kiegészítő kérdésére.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Bizottsághoz intézett kérdések órája lezárva.

(A 20.35-kor megszakított ülést 21.00-kor folytatják.)


ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

17. A Nobel-békedíjas Liu Hsziao-Po szabadon bocsátása érdekében hozandó intézkedések (vita)

Nyilatkozatok a Nobel-békedíjas Liu Hsziao-Po szabadon bocsátása érdekében hozandó intézkedésekről

Olivier Chastel (a Tanács soros elnöke), a Bizottság alelnöke és az Unió biztonságpolitikai és külügyi főképviselője nevében és Dacian Cioloş (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Richard Howitt, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Edward McMillan-Scott, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marek Henryk Migalski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Rui Tavares, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ana Gomes és Heidi Hautala.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Roberta Angelilli és Ulrike Lunacek.

Felszólal: Olivier Chastel.

A vitát berekesztik.


18. A KAP egyszerűsítése (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0187/2010) felteszi: James Nicholson és Janusz Wojciechowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Albert Deß, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, George Lyon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A KAP egyszerűsítése (B7-0566/2010)

Albert Deß, George Lyon és James Nicholson kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Dacian Cioloş (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Michel Dantin, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Luis Manuel Capoulas Santos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Britta Reimers, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Alyn Smith, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Richard Ashworth, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, João Ferreira, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, John Bufton, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Krisztina Morvai, független, Rareş-Lucian Niculescu, Marc Tarabella, Marian Harkin, Oldřich Vlasák, Diane Dodds, Daciana Octavia Sârbu, Jan Mulder, Tadeusz Cymański és Silvia-Adriana Ţicău.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jarosław Kalinowski, Herbert Dorfmann, Luís Paulo Alves, Mairead McGuinness, Czesław Adam Siekierski, Jaroslav Paška, Seán Kelly, Giovanni La Via és Dimitar Stoyanov.

Felszólal: Dacian Cioloş.

A vitát berekesztik.


19. A méhészeti ágazat helyzete (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0119/2010) felteszi: Paolo De Castro, az AGRI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A méhészeti ágazatban kialakult helyzet (B7-0564/2010)

Paolo De Castro kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Dacian Cioloş (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Astrid Lulling, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Luis Manuel Capoulas Santos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Britta Reimers, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Alyn Smith, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Trevor Colman, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Diane Dodds, független, Béla Glattfelder, Marc Tarabella, Marian Harkin, Michail Tremopoulos, Julie Girling, Czesław Adam Siekierski, Spyros Danellis, Geoffrey Van Orden, Jarosław Kalinowski, Kriton Arsenis, Giovanni La Via, Michel Dantin, Mairead McGuinness, Rareş-Lucian Niculescu, Seán Kelly és Jim Higgins.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Peter Jahr, Mario Pirillo, Krisztina Morvai, Ulrike Rodust és Luís Paulo Alves.

Felszólal: Dacian Cioloş.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Paolo De Castro, az AGRI bizottság nevében, a méhészeti ágazat helyzetéről (B7-0622/2010)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2010.11.25-i jegyzőkönyv, 8.8. pont.


20. Dokumentumok benyújtása

A Tanács és a Bizottság az alábbi dokumentumokat nyújtotta be:

- Javaslat a juh- és kecskefélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról (kodifikált szöveg) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2010)0635 - C7-0362/2010 - 2010/0309(COD))

utalva:

illetékes :

JURI

Az elnök az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdésének megfelelően közli, hogy a javaslatról konzultálni fog az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

- A Moldovai Köztársaságnak szánt autonóm kereskedelmi kedvezmények bevezetéséről szóló 55/2008/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2010)0649 - C7-0364/2010 - 2010/0318(COD))

utalva:

illetékes :

INTA

vélemény :

AGRI

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozatára a külső határok átlépésére jogosító és vízummal ellátható úti okmányok listájáról, valamint az e lista összeállítására irányuló eljárás meghatározásáról (COM(2010)0662 - C7-0365/2010 - 2010/0325(COD))

utalva:

illetékes :

LIBE

- Javaslat a Tanács határozatára az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság kormánya között a légi közlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről (14876/2010 - C7-0366/2010 - 2007/0082(NLE))

utalva:

illetékes :

TRAN

- A Tanács határozattervezete a schengeni vívmányok rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában történő teljes körű alkalmazásáról (14142/2010 - C7-0369/2010 - 2010/0820(NLE))

utalva:

illetékes :

LIBE

- A schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési mechanizmus létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2010)0624 - C7-0370/2010 - 2010/0312(COD))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

BUDG

- Javaslat az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Egyiptomi Arab Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodás kereskedelmi rendelkezéseinek hatálya alá tartozó viták vitarendezési mechanizmusának létrehozásáról szóló, az Európai Unió és az Egyiptomi Arab Köztársaság között jegyzőkönyv formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra (13762/2010 - C7-0372/2010 - 2010/0229(NLE))

utalva:

illetékes :

INTA

vélemény :

AFET

- 8. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2010. évi általános költségvetéshez: A Tanács 2010. november 22-i álláspontja (16722/2010 - C7-0388/2010 - 2010/2217(BUD))

utalva:

illetékes :

BUDG


21. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 452.507/OJME).


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.40-kor berekesztik.

Klaus Welle

Gianni Pittella

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez , Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat