Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 24. listopadu 2010 - Štrasburk

2. Obchodní dohoda proti padělatelství (ACTA) (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Obchodní dohoda proti padělatelství (ACTA)

Rozprava se konala dne 20. října 2010 (bod 16 zápisu ze dne 20.10.2010).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Judith Sargentini, Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht, Michail Tremopoulos, Christian Engström a Margrete Auken za skupinu Verts/ALE o obchodní dohodě proti padělání (ACTA) (B7-0617/2010);

- Daniel Caspary, Tokia Saïfi, Inese Vaidere za skupinu PPE, Syed Kamall, Robert Sturdy a Jan Zahradil za skupinu ECR o obchodní dohodě proti padělání (ACTA) (B7-0618/2010);

- Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Alexander Alvaro, Marielle De Sarnez a Renate Weber za skupinu ALDE o dohodě ACTA – příprava na postup udělení souhlasu (B7-0619/2010);

- Kader Arif a Véronique De Keyser za skupinu S&D o dohodě ACTA (B7-0620/2010/rev);

- Helmut Scholz, Eva-Britt Svensson, Marie-Christine Vergiat, Miloslav Ransdorf a Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL o dohodě ACTA (B7-0621/2010).

Hlasování: bod 8.6 zápisu ze dne 24.11.2010.

Právní upozornění - Ochrana soukromí