Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2010. gada 24. novembris - Strasbūra

4. Ekonomikas pārvaldības jautājumiem veltītās Eiropadomes 2010. gada 28. un 29. oktobra sanāksmes secinājumi (debates)
Stenogramma

Eiropadomes paziņojums: Ekonomikas pārvaldības jautājumiem veltītās Eiropadomes 2010. gada 28. un 29. oktobra sanāksmes secinājumi.

Herman Van Rompuy (Eiropadomes priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs).

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā.

Uzstājās Martin Schulz S&D grupas vārdā, kuru ar aizskarošu, pret viņu vērstu repliku no sēžu zāles pārtrauca Godfrey Bloom.

Uzstājās Joseph Daul, protestējot pret Godfrey Bloom aizskarošajiem izteikumiem, ko viņš veltījis Martin Schulz. Sēdes vadītājs nolasīja Reglamenta 152. panta 1. punkta noteikumus un pieprasīja, lai Godfrey Bloom atvainotos sēdes dalībniekiem. Tā kā deputāts atteicās atvainoties un turpināja izteikties, sēdes vadītājs saskaņā ar Reglamenta 152. panta 3. punktu uzaicināja Godfrey Bloom atstāt zāli, ko minētais deputāts arī izdarīja.

Uzstājās Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kurš atbalstīja sēdes vadītāja pieņemto lēmumu attiecībā uz incidentu, kas varēja rasties, un atbildēja arī uz William (The Earl of) Dartmouth uzdoto zilās kartītes jautājumu, Barry Madlener, kurš pievērsās lēmumam par Godfrey Bloom izraidīšanu no zāles, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Kay Swinburne ECR grupas vārdā, kurš arī atbildēja uz William (The Earl of) Dartmouth uzdoto zilās kartītes jautājumu, Lothar Bisky GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFD grupas vārdā, Angelika Werthmann, pie grupām nepiederoša deputāte un Marianne Thyssen.

SĒDI VADA: Libor ROUČEK
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Stephen Hughes, Alexander Graf Lambsdorff, kurš arī atbildēja uz Martin Schulz uzdoto zilās kartītes jautājumu, Philippe Lamberts, Vicky Ford, Bairbre de Brún, Mario Borghezio, Werner Langen, Elisa Ferreira, Mirosław Piotrowski, Mario Mauro, Anni Podimata un Danuta Maria Hübner.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika