Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010 - Στρασβούργο

5. Υποδοχή
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία των κοινοβουλίων των χωρών ΕΟΧ/ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Νορβηγία και Λιχτενστάιν) καθώς και παρατηρητές της Ελβετικής Ομοσπονδιακής Συνέλευσης, που λαμβάνουν θέση στο θεωρείο των επισήμων.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου