Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/2935(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0617/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/11/2010 - 8.6

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 24 november 2010 - Strasbourg

8.6. Handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta-avtalet) (omröstning)

Debatten hölls den 20 oktober 2010 (punkt 16 i protokollet av den 20.10.2010).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 24 november 2010 (punkt 2 i protokollet av den 24.11.2010).

Resolutionsförslag B7-0617/2010, B7-0618/2010, B7-0619/2010, B7-0620/2010/rev och B7-0621/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0617/2010

(ersätter B7-0617/2010, B7-0619/2010, B7-0620/2010/rev och B7-0621/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Kader Arif och Véronique De Keyser för S&D-gruppen,

Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Alexander Alvaro, Marielle De Sarnez, Renate Weber och Metin Kazak för ALDE-gruppen,

Carl Schlyter, Eva Lichtenberger och Sandrine Bélier för Verts/ALE-gruppen,

Helmut Scholz, Rui Tavares, Miloslav Ransdorf och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0618/2010

Antogs (P7_TA(2010)0432)

(Resolutionsförslagen B7-0619/2010, B7-0620/2010.rév och B7-0621/2010 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy