Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 24. november 2010 - Strasbourg

9. Stemmeforklaringer
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Christofer Fjellner - A7-0290/2010
Jarosław Kalinowski, Jens Rohde, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, Miroslav Mikolášik, Hannu Takkula, Sonia Alfano, Daniel Hannan og Philip Claeys (formanden afbrød sidstnævnte taler, da dennes indlæg ikke var en stemmeforklaring).

Betænkning: Christofer Fjellner - A7-0289/2010
Anna Rosbach og Daniel Hannan (formanden afbrød sidstnævnte taler, da dennes indlæg ikke var en stemmeforklaring).

Betænkning: Jill Evans - A7-0196/2010
Jan Březina, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Sonia Alfano, Daniel Hannan, Syed Kamall (formanden afbrød de to sidstnævnte talere, da deres indlæg ikke var en stemmeforklaring) og Zuzana Roithová.

Handelsaftale vedrørende bekæmpelse af forfalskning (ACTA) - B7-0618/2010
Clemente Mastella, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zuzana Roithová og Syed Kamall.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik