Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 24. marraskuuta 2010 - Strasbourg

9. Äänestysselitykset
Sanatarkat istuntoselostukset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Christofer Fjellner - A7-0290/2010
Jarosław Kalinowski, Jens Rohde, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, Miroslav Mikolášik, Hannu Takkula, Sonia Alfano, Daniel Hannan ja Philip Claeys (puhemies keskeytti hänet, koska hänen puheenvuoronsa ei ollut äänestysselitys).

Mietintö Christofer Fjellner - A7-0289/2010
Anna Rosbach ja Daniel Hannan (puhemies keskeytti hänet, koska hänen puheenvuoronsa ei ollut äänestysselitys).

Mietintö Jill Evans - A7-0196/2010
Jan Březina, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Sonia Alfano, Daniel Hannan, Syed Kamall (puhemies keskeytti kaksi viimeistä puhujaa, koska heidän puheenvuoronsa eivät olleet äänestysselityksiä) ja Zuzana Roithová.

Väärentämisenvastainen kauppasopimus (ACTA) - B7-0618/2010
Clemente Mastella, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zuzana Roithová ja Syed Kamall.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö