Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 24 november 2010 - Strasbourg

9. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Christofer Fjellner - A7-0290/2010
Jaroslaw Kalinowski, Jens Rohde, Licia Ronzulli, Paolo Bartolozzi, Miroslav Mikolášik, Hannu Takkula, Sonia Alfano, Daniel Hannan och Philip Claeys (talmannen avbröt den sista talaren, eftersom inlägget inte var någon röstförklaring).

Betänkande Christofer Fjellner - A7-0289/2010
Anna Rosbach och Daniel Hannan (talmannen avbröt den sista talaren, eftersom inlägget inte var någon röstförklaring).

Betänkande Jill Evans - A7-0196/2010
Jan Březina, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Sonia Alfano, Daniel Hannan, Syed Kamall (talmannen avbröt de två sista talarna, eftersom deras inlägg inte var några röstförklaringar) och Zuzana Roithová.

Handelsavtal om åtgärder mot varumärkesförfalskning (Acta-avtalet) - B7-0618/2010
Clemente Mastella, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Zuzana Roithová och Syed Kamall.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy