Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2010/2108(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0313/2010

Pateikti tekstai :

A7-0313/2010

Debatai :

PV 24/11/2010 - 13
CRE 24/11/2010 - 13

Balsavimas :

PV 25/11/2010 - 8.9
CRE 25/11/2010 - 8.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0441

Protokolas
Trečiadienis, 2010 m. lapkričio 24 d. - Strasbūras

13. Nauja 2011–2020 m. Europos energetikos strategija (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl naujos energetikos strategijos Europai 2011–2020 m. [2010/2108(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas.Pranešėja: Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)

Lena Kolarska-Bobińska pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Pilar del Castillo Vera PPE frakcijos vardu, Marita Ulvskog S&D frakcijos vardu, Jens Rohde ALDE frakcijos vardu, Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu, Konrad Szymański ECR frakcijos vardu, Niki Tzavela EFD frakcijos vardu, Dimitar Stoyanov , nepriklausomas Parlamento narys, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Lena Ek, Jaroslav Paška, Bendt Bendtsen, Ivari Padar, Fiona Hall, Maria Da Graça Carvalho, Kathleen Van Brempt, Romana Jordan Cizelj, Adam Gierek, Lambert van Nistelrooij, Silvia-Adriana Ţicău, Alajos Mészáros ir Mario Pirillo.

PIRMININKAVO: Stavros LAMBRINIDIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Hannes Swoboda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Petru Constantin Luhan, Arturs Krišjānis Kariņš, Francesco De Angelis, Zigmantas Balčytis, Sonia Alfano, Oreste Rossi, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Elena Băsescu, Ioan Enciu, Kyriakos Mavronikolas ir Nick Griffin.

Kalbėjo: Günther Oettinger ir Lena Kolarska-Bobińska.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 8.9 protokolo 25.11.2010.

Teisinė informacija - Privatumo politika