Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2010/2954(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0675/2010

Rozpravy :

PV 24/11/2010 - 16
CRE 24/11/2010 - 16

Hlasování :

PV 25/11/2010 - 8.11
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0443

Zápis
Středa, 24. listopadu 2010 - Štrasburk

16. Situace v Západní Sahaře (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení o situaci v Západní Sahaře

Andris Piebalgs (člen Komise) jménem místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku učinil prohlášení.

Vystoupili: Bernd Posselt k průběhu denního zasedání, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Véronique De Keyser za skupinu S&D, Ivo Vajgl za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Willy Meyer za skupinu GUE/NGL, Jarosław Leszek Wałęsa, María Muñiz De Urquiza, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Pier Antonio Panzeri, Frédérique Ries, Marco Scurria, Norbert Neuser, Ana Gomes, Guido Milana a Gilles Pargneaux.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Antonio Masip Hidalgo, Salvatore Iacolino, Metin Kazak, Janusz Władysław Zemke, Nicole Kiil-Nielsen, Dominique Vlasto, John Bufton, Bernadette Vergnaud, Andreas Mölzer, Ulrike Rodust, Ulrike Lunacek a Cristian Dan Preda.

Vystoupil Andris Piebalgs.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Luigi de Magistris, Izaskun Bilbao Barandica, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki a Graham Watson za skupinu ALDE o Západní Sahaře (B7-0675/2010);

- Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek, Hélène Flautre, Jill Evans, Oriol Junqueras Vies, Judith Sargentini, François Alfonsi, Isabella Lövin, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Catherine Grèze, Frieda Brepoels, Martin Häusling, Jean Lambert, Bart Staes, Franziska Keller a José Bové za skupinu Verts/ALE o situaci v Západní Sahaře (B7-0676/2010);

- Adrian Severin, Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon a Guido Milana za skupinu S&D o situaci v Západní Sahaře (B7-0677/2010);

- Fiorello Provera a Francesco Enrico Speroni za skupinu EFD o Západní Sahaře (B7-0678/2010);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Mirosław Piotrowski, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki a Tadeusz Cymański za skupinu ECR o Západní Sahaře (B7-0679/2010);

- Willy Meyer, João Ferreira, Rui Tavares, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Elie Hoarau, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Ilda Figueiredo, Marisa Matias a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o Západní Sahaře (B7-0680/2010);

- Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Marco Scurria a Cristian Dan Preda za skupinu PPE o humanitárních důsledcích situace v Západní Sahaře (B7-0682/2010).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8.11 zápisu ze dne 25.11.2010.

Právní upozornění - Ochrana soukromí