Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/2954(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B7-0675/2010

Forhandlinger :

PV 24/11/2010 - 16
CRE 24/11/2010 - 16

Afstemninger :

PV 25/11/2010 - 8.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0443

Protokol
Onsdag den 24. november 2010 - Strasbourg

16. Situationen i Vestsahara (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse om situationen i Vestsahara

Andris Piebalgs (medlem af Kommissionen), for næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, afgav redegørelsen.

Talere: Bernd Posselt om afviklingen af mødet, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Véronique De Keyser for S&D-Gruppen, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen, Jarosław Leszek Wałęsa, María Muñiz De Urquiza, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Pier Antonio Panzeri, Frédérique Ries, Marco Scurria, Norbert Neuser, Ana Gomes, Guido Milana og Gilles Pargneaux.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Antonio Masip Hidalgo, Salvatore Iacolino, Metin Kazak, Janusz Władysław Zemke, Nicole Kiil-Nielsen, Dominique Vlasto, John Bufton, Bernadette Vergnaud, Andreas Mölzer, Ulrike Rodust, Ulrike Lunacek og Cristian Dan Preda.

Andris Piebalgs tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Luigi de Magistris, Izaskun Bilbao Barandica, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki og Graham Watson for ALDE-Gruppen om Vestsahara (B7-0675/2010);

- Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek, Hélène Flautre, Jill Evans, Oriol Junqueras Vies, Judith Sargentini, François Alfonsi, Isabella Lövin, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Catherine Grèze, Frieda Brepoels, Martin Häusling, Jean Lambert, Bart Staes, Franziska Keller og José Bové for Verts/ALE-Gruppen om situationen i Vestsahara (B7-0676/2010);

- Adrian Severin, Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon og Guido Milana for S&D-Gruppen om situationen i Vestsahara (B7-0677/2010);

- Fiorello Provera og Francesco Enrico Speroni for EFD-Gruppen om Vestsahara (B7-0678/2010);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Mirosław Piotrowski, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki og Tadeusz Cymański for ECR-Gruppen om Vestsahara (B7-0679/2010);

- Willy Meyer, João Ferreira, Rui Tavares, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Elie Hoarau, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Ilda Figueiredo, Marisa Matias og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen om Vestsahara (B7-0680/2010);

- Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Marco Scurria og Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen om de humanitære følger af situationen i Vestsaharaom de humanitære følger af situationen i Vestsahara (B7-0682/2010).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 25.11.2010.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik