Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/2954(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0675/2010

Debatten :

PV 24/11/2010 - 16
CRE 24/11/2010 - 16

Stemmingen :

PV 25/11/2010 - 8.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2010)0443

Notulen
Woensdag 24 november 2010 - Straatsburg

16. Situatie in de Westelijke Sahara (debat)
Volledige verslagen

Verklaring over de situatie in de Westelijke Sahara

Andris Piebalgs (lid van de Commissie) legt namens de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt over het verloop van de zitting, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, Jarosław Leszek Wałęsa, María Muñiz De Urquiza, Izaskun Bilbao Barandica, João Ferreira, Santiago Fisas Ayxela, Pier Antonio Panzeri, Frédérique Ries, Marco Scurria, Norbert Neuser, Ana Gomes, Guido Milana en Gilles Pargneaux.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Antonio Masip Hidalgo, Salvatore Iacolino, Metin Kazak, Janusz Władysław Zemke, Nicole Kiil-Nielsen, Dominique Vlasto, John Bufton, Bernadette Vergnaud, Andreas Mölzer, Ulrike Rodust, Ulrike Lunacek en Cristian Dan Preda.

Het woord wordt gevoerd door Andris Piebalgs.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Luigi de Magistris, Izaskun Bilbao Barandica, Carl Haglund, Ramon Tremosa i Balcells, Anneli Jäätteenmäki en Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, over de Westelijke Sahara (B7-0675/2010);

- Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Ulrike Lunacek, Hélène Flautre, Jill Evans, Oriol Junqueras Vies, Judith Sargentini, François Alfonsi, Isabella Lövin, Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Catherine Grèze, Frieda Brepoels, Martin Häusling, Jean Lambert, Bart Staes, Franziska Keller en José Bové, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in de Westelijke Sahara (B7-0676/2010);

- Adrian Severin, Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon en Guido Milana, namens de S&D-Fractie, over de situatie in de Westelijke Sahara (B7-0677/2010);

- Fiorello Provera en Francesco Enrico Speroni, namens de EFD-Fractie, over de Westelijke Sahara (B7-0678/2010);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Jacek Olgierd Kurski, Mirosław Piotrowski, Marek Henryk Migalski, Ryszard Czarnecki en Tadeusz Cymański, namens de ECR-Fractie, over de Westelijke Sahara (B7-0679/2010);

- Willy Meyer, João Ferreira, Rui Tavares, Sabine Lösing, Jacky Hénin, Elie Hoarau, Patrick Le Hyaric, Miguel Portas, Ilda Figueiredo, Marisa Matias en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over de Westelijke Sahara (B7-0680/2010);

- Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Marco Scurria en Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, over de humanitaire gevolgen van de situatie in de Westelijke Saharaover de humanitaire gevolgen van de situatie in de Westelijke Sahara (B7-0682/2010).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 25.11.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid